Ojnare och världen

Just nu pågår en kamp i Sverige för att bevara Ojnareskogen och dess 266 rödlistade arter, varav 3 är världsunika. Det är en kamp mellan kortsiktiga och långsiktig intressen, mellan jobbtillfällen och naturvård, mellan tillväxt och hållbarhet. I Ojnare har hållbarhet för tillfället vunnit en liten seger, men på de flesta platser runt om i världen har David inte en chans mot Goliat. På det flesta ställen finns det inte ens en David…

Ojnareskogen har över 7000 likes och över 21000 personer har pratat om ämnet på det sociala nätverket Facebook. Ojnare har blivit en väckarklocka för många, om vad som händer i våra svenska skogar idag och om vilken vek miljölagstiftning vi har. Folk protesterar och därför har skövelmaskinerna tystnat i Ojnare. Avverkningsarbetet som ska bereda väg för kalkbrytningen är tillfälligt avbrutet. Länstyrelsen har krismöte. Och folk jublar.

Men samma sak händer överallt runt om på jorden, varje dag!

I en artikel från 6 juni i år sammanfattas en vetenskaplig studie om den globala ekonomins förödelse för biodiversitet. Vi som konsumenter kommer allt längre ifrån den förödelse som vi genom vår konsumtion skapar. Detta är särskilt tydligt då konsumenterna befinner sig i I-länder och producenterna i U-länder. Studien visar att 30 % av alla hotade arter direkt kan kopplas samman med den globala ekonomins framfart.
läs mer på: http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11145.html#/ref1

 

Låt inte Ojnare bara bli en väckarklocka här hemma, det är dags att börja fråga sig själv: Hur viktig är verkligen den där nya XX som man bara ”måste” ha?

*Bilden kommer från Ojnareskogens Facebooksida som går att hitta här: https://www.facebook.com/ojnareskogen