Omställningskurs!

Fakta

Läs mer om omställningsrörelsen och Transition movement på: www.transitionsweden.se, www.transitionnetwork.org

Ibland känns framtiden som ett hopplöst ställe. Det känns som resten av världens insikt om klimatläget och de resursproblem mänskligheten står inför är alltför låg. Känner du igen dig? Då är det här en kurs för dig. Genom kursen kommer du lära dig metoder och få verktyg så du kan verka aktivt i ditt närområde för den nödvändiga omställningen. Vi kan lova att du kommer återfå ditt hopp! Du kommer träffa andra mäniskor med liknande, kanske samma, tankar som dig själv. PS. Kursen vänder sig även till dig som INTE börjat misströsta.

Kursen vänder sig till dig som är aktiv eller vill bli aktiv kring frågor om klimatkris, självförsörjning och lokalt engagemang. Det är lätt att känna maktlöshet inför alla hot som omger oss. Omställningsrörelsen visar på möjligheter till förändring och utvecklar nya samarbetsformer.

Den här tvådagarskursen är hämtad direkt från England, med några smärre anpassningar till svenska förhållanden, och ger dig de verktyg du behöver för att starta ett omställningsinitiativ och få det att lyfta. Kursen berör såväl inre som yttre omställning och handfasta exempel varvas med djupare reflektioner. Du får uppleva en rad spännande metoder som du själv direkt kan använda i grupper du arbetar med.

Kursen hålls 8-9 februari i Bråbo utanför Oskarshamn. Kurstider är 9.00-17.00 båda dagarna. Mer info kommer.

Kursen är gratis. Kostnader för logi och mat tillkommer, maten kommer serveras till självkostnadpris. Allt betalas på plats. Mer info kommer.

Intresseanmälan/anmälan görs till therese@alhembygd.se. Sista dagen för anmälning till kursen är 26 januari.Sista anmälningsdag till kursen (avanmälan efter detta innebär att du måste betala matkostnaden ändå) är 4 februari.