På studiebesök i Totnes

Fler bilder

  1. Transitions Town Totnes logga som är inspirerad av Totnes High Street.
  2. Totnes pundet.
  3. Vår guide Hal Gilmore visar berättar om Atmos, och i bakgrunden till höger skymtar odlingslådan

Totnes är den lilla staden i sydvästra England som har så mycket vilja och driv kring arbetet att bli ett hållbart samhälle att man blir alldeles yr. Vid ett studiebesök där för någon månad sedan hann vi inte ens lämna tågperrongen innan vi hade blivit visade 2 av deras projekt. Det ena kallas ’Ätlig station’ och det andra ’Atmos’. Ett av våra syften med resan var att bli inspirerade och det blev vi. Med råge!

Det är nog få, som på något sätt är insatta i Omställningsrörelsen (på eng Transition movement), som missat att allt började i Totnes. Redan hösten 2006 påbörjades det arbete som man sedan blivit prisad, och världsberömd, för. Vi var där för att lära oss mer om hur man arbetade, vilka förutsättningar de har, och vad man gör för tillfället. Vi var där för att bli inspirerade, och för att få tips på vårt fortsatta konkreta arbeta hemma i Sverige.

Med på resan fanns representanter från 3 av ”våra” 4 kommuner, medlemmar ur vårt LAG/styrelse samt några från kontoret.

Som sagt, det första projektet vi blev presenterade för var Ätlig station. Vilket var en underbart enkel idé. I en stor odlingslåda på perrongen fanns de flesta vanligt förekommande örter man kan behöva ha hemma för sin matlagning. Så när man kommer hem med tåget på kvällen, vem som helst, så kan man plocka med sig det man behöver till kvällsmaten. Ätlig station är ett litet projekt. Det är inte Atmos.

Atmos är ett en del av Totnes prisade ekonomi-projekt (REconomy). Det handlar om att överta den nedlagda, något förfallna, mejerifabriken i mitten av staden. Projektet går ut på att byggnaden ska ägas gemensamt av Totnesborna och användas i en inkubatorverksamhet för små nya företag som verkar för och i det lokala kring Totnes. Då byggnaden ligger precis bredvid tågstationen skulle den även bli en nationell symbol för koldioxidsnål byggnad och sätta Totnes på kartan som ett centrum för innovation och hållbarhet.

Under vår resa presenterades flera av deras projekt, vi fick besöka folk i deras hem, på deras arbetsplatser, vi var på besök i stadshuset och på ett flertal restauranger och små affärer som alla på något sätt var involverade i att utveckla det lokala Totnes. Alla var inte ”rädda världen”-frälsta, för vissa var moroten att de fick bättre kontakt med sina grannar, för andra att det var bättre för deras hälsa och för vissa att det helt enkelt var lönsamt att jobba lokalt. Av vilken anledning det än var så konstaterade man att i princip alla som bor i samhället har någorlunda koll på vad Transition Town Totnes vill och står för. Ett resultat som faktiskt säger något om engagemanget och arbetet bakom att bli var många kallar ”omställningens huvudstad”.