Skogsdag i Ingebo – mångfald på alla möjliga sätt!

Fler bilder

  1. Nils Fagerberg om gemensamma principer för olika varianter av kontinuitetskogsbruk.
  2. Solen lyste på skog och deltagare när vi var ute!

Fakta

Vad är kontinuitetsskogsbruk?
Kontinuitetsskogsbruk innefattar brukningsmetoder som syftar till att skapa en flerskiktad skog. Skiktningen och underhållet av skiktningen är central! Målbilden i fokus. Målbilden kan ta allt mellan 0 och 200 år att uppnå.

Varför kontinuitetsskogsbruk?
1. Hållbar utveckling och hållbart brukande
2. Skogsbruk med träd i olika dimensioner är överlägset skogsbruk med likåldrig skog (ekonomi, ekologi eller riskspridning)
3. Kontinuitetsskogsbruk skapar en gemensam syntes som förenar motstridiga intressen kring en gemensam begränsad resurs

Det dröjde drygt 3 år men i lördags genomfördes den skogsdag som utlovats på Framtidsveckan 2011. Temat för dagen var mångfald i skogsbruket och även bland deltagarna märktes det en mångfald; skogsägare, medlemmar ur naturskyddsföreningen, skogs och hästkarl med 50 års erfarenhet, maskinentreprenör som kör gallringsskördare och självverksam skogsbonde som kör med traktor o skogsvagn i skogen. Trots en lång dag i skogen hade frågor och diskussioner kunnat fortsatt hela kvällen om vi inte hade satt punkt för dagen vid 16-tiden.

För 3 år sedan diskuterades kontinuitetsskogsbruk och konventionellt skogsbruk teoretiskt i samband med en utställning om Sveriges miljömål. Lördagen den 10 maj 2014 blev det mer praktiskt när vi drog på oss stövlar och begav oss ut i själva skogen för att titta på träd, blommor, mossa, rödlistade arter, vattendrag och gamla skogsvägar. Nils Fagerberg guidade oss runt, berättade och gav exempel på kontinuitetsskogsbruk. Nils är Jägmästare och lärare i hållbart skogsbruk vid Linnéuniversitetet, sedan några år har han en egen skogsgård i Vetlanda. Som samtalspartner hade han Camilla Logarn och Maria Blidfors – båda skogsägare/brukare.

Under inledningen haglade de kontroversiella citaten från Nils; ”I framtiden kanske vi blir intresserade av kvalitet igen”. Nils menar att man sänkt kraven i kvalitetsmärkningarna, tex har antalet klasser minskats, och det har lett till att även trädbestånden från 50-talet uppfyller de lägre kraven. Enligt Nils ska träd växa långsamt i början och snabbt i slutet, för att få en stark kärna. Precis tvärtemot hur det är på en sk ”trädåker” – där träden växer snabbt i början då de först börjar konkurrera mot varandra när de blir större och då växer långsammare.

Självklart orsakade Nils uttalanden många tankar och det var en livlig dag med många tyckanden, frågeställningar och diskussioner. Allt ifrån biologisk mångfald och vart det finns mest av den till hur man faktiskt fäller ett stort träd i en skog som är i ständig uppväxande utan att skada de andra träden avhandlades.

Även denna dag kommer få en uppföljare. Denna gång är det vi i Astrid Lindgrens Hembygd som åker ut på vägarna och besöker en skogsfastighet där man brukat skogen utifrån kontinuitetsprinciperna i ett flertal år. Är du intresserad av denna resa kontakta Therese på therese@alhembygd.se eller Kristina på kristina@ingebohagar.se

1:a bilden och faktatext är hämtade ifrån kontinuitetsskogsbruk.se.