Slutet på världen så som vi känner den?

Är de kriser som skakar den globala civilisationen tecken på att vi gått in i en ny era; en tid när de kulturella berättelser som vår samhällsstruktur vilar på överges? Tron på den eviga tillväxten, tekniken som frälsare och människan som skild från naturen framstår som alltmer verklighetsfrånvänd. Är vårt komplexa samhällsbygge på väg att rämna? Dark Mountain Project anordnar en kulturfestival med namnet Ociviliserat, och hälsar välkommen till slutet på världen så som vi känner den.

Dark Mountain Project vill ifrågasätta och skapa alternativ till de kulturella berättelser som är vårt samhälles grundvalar. Kulturrörelsen startade 2009, och för samman författare, konstnärer, tänkare, forskare och politiska aktivister med olika bakgrund. En av rörelsens utgångspunkter är att konsten har en viktig roll att spela när vi försöker förstå den omvälvning vi genomgår.

Ociviliserat är Dark Mountain Projects mötesplats- en festival som blandar musik, samtal, workshops, föreläsningar, teater och film. Festivalen erbjuder ett tillfälle att möta andra som ställer de svåra frågorna och tror på alternativen. Ociviliserat arrangeras för första gången i Stockholm den 26 maj.

Läs mer på Dark Mountain Projects svenska hemsida.