Som lego – Ett nytt sorts näringsliv

Vi lever i ett konsumera-släng-samhälle, förr kunde vi säga slit och släng, men med dagens konsumtionstakt är det knappt våra nya saker hinner bli slitna innan vi slänger dem. Detta vill rörelsen cradle-to-cradle få ett slut på. En värld som helt är utan soppor, skräp, avfall, restprodukter är vad de ser framför sig när de berättar om sin cirkulära ekonomi-idé. Det gäller att tänka rätt från början, och se skräp som en evig resurs. Produktionen ska imitera naturens egna kretslopp, där resurser brukas effektivt och cyklisk.

Rörelsen och metodiken cradle-to-cradle utvecklades för
drygt 10 år sedan av den amerikanska arkitekten William McDonough och den tyske
kemisten och före detta Greenpeaceaktivisten Michael Braungart. 

Tanken med cradle-to-cradle är att det aldrig ska bildas
något avfall, avfall ska elimineras som koncept. Praktiskt innebär det att
produkter designas så att allt material kan klassificeras in i två olika
cykliska system: biologisk och teknologisk-cykel. När en produkt sedan blir
uttjänt ska den tas tillbaks och allt material ska tas om hand för att sedan
antingen återgå till naturen (biologiskt cykel) eller återföras som råvara
(teknologisk cykel) i produktionen. Detsamma gäller restprodukter från produktionen.

För att detta ska låta sig göras är det viktigt att alla
delar är isärtagbara/separerbara, som lego, vilket ställer krav på designen. Av
den anledningen finns det som mål att utesluta alla giftiga ämnen ur
produktion. Ett annat mål är att det enbart ska användas förnyelsebar energi
till produktionen. 

Metodiken och organisationen bakom cradle-to-cradle har fått
en del kritik för att deras system för certifiering inte är tillräckligt transparant.
Andra menar att vi måste sluta lura oss själva att ”om vi bara göra så här
istället” kan fortsätta konsumera som förr. 

Läs mer om rörelsen cradle-to-cradle och hur den påverkat
stora delar av det Nederländska näringslivet i SvD-artikeln ’Sopfritt
kretslopp’ som du hittar här:
http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd

Mer info om cradle-to-cradle finns även här:
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Principer-for-hallbar-design/Cradle-to-cradle/