Stockholms närmaste bonde i Vimmerby

Den 27e november bjöd Framtidsforum och LRF in till en föreläsning med Oloph Fritzén- Stockholms närmaste bonde.

Olof är djuransvarig på Hästa gård, som är ett av världens största stadsjordbruk. På Näs berättade han om de grundläggande principer som jordbruket på Hästa bedrivs under;  utan gifter, och med stor respekt för de djur man håller. Oloph har studerat olika sätt att bedriva djurhållning, bland annat i USA och på Nya Zealand- sätt som innebär att man tar till vara djurens naturliga beteende för att få friska djur, samtidigt som det man tillför i form av mänskligt arbete och energi kan minimeras. I sin föreläsning lyfte Oloph även nya perspektiv på hur och varför människorna blev lantbrukare från allra första början.

Läs mer om Hästa gård här.