Stoppa livsmiljöförstörelsen i Europa!

Fakta

Livsmiljöförstörelse är den omfattande skada på, förstörelse av eller förlust av ekosystem i ett visst område.

Har du nån gång klagat på att du inte kan påverka, eller att inte politikerna gör sitt jobb?! Nu har du chansen! Hjälp till att göra livsmiljöförstörelse "som defineras som omfattande skada på, förstörelse av eller förlust av ekosystem i ett visst område", till ett brott!

På sin svenska sida skriver initiativet:

Vad vi vill
Vi vill att livsmiljöförstörelse ska bli ett brott för vilket företag och individer kan hållas ansvariga enligt straffrätten och enligt principen om överordnat ansvar. Med detta europeiska medborgarinitiativ vill vi uppnå att livsmiljöförstörelse blir ett brott i tre fall:

- när livsmiljöförstörelse sker på EU-territorium (inklusive maritima områden)

- när EU-företag är inblandade eller

- när EU-medborgare är inblandade

Dessutom kommer tillträde till EU-marknaden att förbjudas.för produkter baserade på livsmiljöförstöring samt för investeringar i verksamheter som orsakar livsmiljöförstörelse. En övergångsperiod på fem år föreslås för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig till att bedriva verksamhet i en värld utan livsmiljöförstörelse.

Hur
Tack vare det europeiska medborgarinitiativet kan européer uppmana EU-kommissionen att föreslå EU-lagstiftning. En lag för att kriminalisera livsmiljöförstörelse i Europa.

En miljon medborgare underskrifter krävs.

För att läsa mer om initiativet och skriva under; End ecocide in Europe