Stor ökning av Sveriges klimatutsläpp

De svenska utsläppen av växthusgaser ökade med skrämmande 10 procent under 2010. Det visar de siffror som Naturvårdsverket presenterade under december. Siffrorna ligger på denna höga nivå trots att de utsläpp som Sverige ger upphov till genom import inte är medräknade.

Naturvårdsverkets data (som du hittar här) är aningen svår att överblicka och tolka, men Supermiljöbloggen har räknat fram siffran 10% och fått den bekräftad av Naturvårdsverket. Siffrorna är de officiella som Sverige rapporterar till EU och till FN:s klimatkonvention (UNFCCC).

I statistiken ingår inte de utsläpp som Sverige och svenskar ger upphov till genom sin konsumtion av importerade varor. Många klimatengagerade hävdar att det vore mer rättvist att räkna med de utsläpp som vår totala konsumtion ger upphov till. Då skulle man alltså ta med de utsläpp som Sverige står för genom import från andra länder, men räkna bort de utsläpp som Sveriges export ger upphov till. Detta skulle i Sveriges fall ge ännu högre siffror.

2009 minskade utsläppssiffrorna i den officiella statistiken med ca 6%. Men sedan dess har de alltså ökat igen med hela 10 procent, och är nu på den högsta nivån sedan 2006.