Systemfel som hotar världen

I URs dokumentär "Systemfel som hotar världen" tas vi med på en resa som skulle kunna hamna i domedagen, men som i stället inger hopp och förståelse för varför vi människor allt för ofta handlar så irrationellt! Vi får även möta tankar kring lösningar för framtiden! Se den!

Se dokumentären här: http://urplay.se/170919

Möt kapitalisterna som kritiserar kapitalismen. Hur fungerar egentligen vårt samhällssystem? Bankerna tjänar stora pengar samtidigt som vanliga människor lever på lånade medel. Vi möter tänkare som ger oss sin bild av världsekonomin och människans situation i vårt globala samhälle. Hur kan lösningar inför framtiden se ut?

Dokumentärfilmerna i URs serie är valda för att ge insikt och kunskap om vår omvärld, med fokus på ämnen och händelser som sällan, eller aldrig, skildras i svenska medier.