Vandra för Vättern

Vad skulle en eventuell framtida gruva för sällsynta jordartsmetaller i sjöns närhet innebära för Vätterns biologiska mångfald och för sjön som dricksvattentäkt? Östergötlands fältbiologer vandrar från Vadstena till Jönköping, 3-12 juni, för att ta reda på mer om detta och väcka uppmärksamhet kring frågan. Vandringen är öppen för alla som oroas över utvecklingen kring sjön.

På hemsidan för vandringen skriver Fältbiologerna:

"Varför gå för Vättern?

Vättern är en viktig sjö. Den försörjer 250 000 människor i staden och på landet med rent vatten att dricka, ger liv och näring till landsbygden genom turismen, fisket och sin skönhet. Trots det har gruvbolaget Tasman Metals fått undersökningstillstånd i Norra Kärr som bara ligger 1,5 kilometer från sjön. De vill bryta sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott. Storskalig industri där vi nu har ett unikt kulturlandskap. Det tycker vi i Fältbiologerna är galet. En gruva är ett mycket stort ingrepp i landskapet. När marken, och allt som lever på den, fysiskt försvinner kommer platsen aldrig kunna återställas.

En stor del av den gruvdrift som bedrivs idag förorenar sin omgivning. Vättern är en känslig sjö, och risken att den förorenas är inte något som ska ignoreras. Att riskera dricksvatten för ekonomisk vinning har fått oss att undra över vilka prioriteringar Sverige gör. Hur kan ekonomisk vinst vara viktigare än rent vatten?

Det finns mycket pengar att tjäna för de företag som ägnar sig åt gruvbrytning, men Sverige som land tjänar inte särskilt mycket på vår tillåtande minerallagstiftning. Det är mycket fördelaktigt för gruvbolag att utvinna mineral i Sverige idag. Bolagen betalar endast 0,5 promille av sina intäkter till svenska staten. Vi rear ut våra naturresurser. Vi i Fältbiologerna frågar oss var hållbarheten finns i den nuvarande minerallagen?"