Vi tog en tur till Hyssna!

Fler bilder

Fakta

Foton av Emma Jansson

I Hyssna finns två av Sveriges mest intressanta skogsgubbar; tvillingarna Anders och Johannes Eriksson. De driver tillsammans Melltorps skogsförvaltning. De är också riktiga irritationsobjekt för alla som vill bruka sin skog så konventionellt som möjligt med röjning och gallring av skogen...

I två dagar fick vi möjlighet att både träffa ett annat Leader-projekt genom vårt boende på Hyssna kvarn Kvarnenihyssna.se, ett otroligt intressant projekt för alla som bor mitt i ingenstans men ändå har något att visa upp, men viktigast var ändå tvillingarnas budskap.

En slutavverkning i Sydvästra Sverige håller i genomsnitt 258 kubikmeter /ha. Tvillingarna har som mål att komma upp i 2000 kubikmeter/ha. Här finns en mer utförlig artikel om detta: 1630 m3 per hektar

Resan gjordes som ett samarbete mellan Framtidsforums skogssatsning och Skogsstjärnorna och deltagarna var till störst del kvinnor.

Framtidsforums skogssatsning kommer avslutas med en 2-dagars kurs i Hultfreds kommun på temat vatten i mitten på augusti. För mer info kontakta Therese på therese@allhembygd.se

För den som vill se och höra tvillingarna så rekommenderas att söka på ”Tvillingarna Eriksson” på Youtube där det finns flera klipp.