Fantastiska resultat efter Totnes-resa

För några veckor sedan var vi en grupp som åkte på studie- och inspirationsresa till Totnes, England. Det är en stad som arbetat hårt med hållbarhet på många olika nivåer och med många olika ämnen. I dagarna hade vi ett uppföljningsmöte på resan. Frågan var; hade deltagarna fått med sig något matnyttigt hem? Var resan värd besväret (och kostnaderna)?

Det går att läsa mer om vår resa till Totnes här: På studiebesök i Totnes 

Redan i Totnes bestämde vi att vi måste ha ett uppföljningsmöte. De samtal, erfarenhetsutbyten och idéer som delats behövde få en fortsättning. Så ungefär en månad efter vi kommit hem tog vi tillfället att sätta oss ner på Astid Lindgrens Näs och berätta vad vi fått med oss hem och vad som hänt sedan sist.

Det som kom fram under vårt ganska informella samtal var rätt så häpnadsväckande saker. Högt och lågt, privat och i arbetet, Totnesresan har påverkat på många olika sätt. Men det som nämndes flest gånger, och det man märkte i rummet var; energikick.

Ett exempel från kommunalt håll var att man hade börjat titta på olika grönytor med ett annat perspektiv. Det var full diskussion med kommunenens trädgårdsmästare om plantering och användning av nyttoväxter i det offentliga rummet. Ett annat exempel var att man funderade på om och hur kommunens mynidghetskontakt med näringslivet kan användas för att få en ökad andel klimatsmart mat i restaurangerna (som inte är kommunala).

Men även saker som inte var lika praktiska hade flera av deltagarna tagit med hem. Samtalet föll över i djupare frågor som hållbar demokrati, vad är det? Har vi det? I så fall hur säkerställer vi den? Och om inte, går det att skapa?

Till slut konstaterade vi att värdskapet i Totnes var otroligt väl organiserat. Så för alla som vill åka dit och verkligen se/besöka Transitions Town Totnes rekomenderar vi att ni tar kontakt med Hal på Big Green Canoe. Ni kommer inte bli besvikna.

Till sist konstaterade vi under vårt samtal att oberoende av vår förkunskap, vårt sätt att leva hemma, vår inställning så blev vi i Totnes mottagna med en tillåtande attityd. Orden som bäst beskrev hur vi uppfattade vår vistelse är acceptans och aldrig fördömande.