Vi jobbar med hållbarhet - del 2

Det här är den andra artikeln i en serie om bakgrunden till att föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med hållbarhetsfrågor. På vår hemsida står det ”Astrid Lindgrens Hembygd är föreningen som arbetar med att skapa möjligheter för människor på landsbygden. Vi främjar och driver lokal utveckling… med visionen att bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i.” Men vad betyder det egentligen? Och har det något med hållbarhet att göra?

Läs del 1 här: /framtidsforum/vi-jobbar-med-hallbarhet!---del-1/

Astrid Lindgrens Hembygd – en Leader-förening

Att vara en Leader-förening innebär att man arbetar med landsbygdsutveckling utifrån en särskild metod. Verksamheten bygger på lokalt samarbete, lokala förutsättning och lokala initiativ.

Så här beskrivs leadermetoden med några nyckelord:

  • Trepartnerskap
  • Underifrånperspektiv
  • Samarbete
  • Nätverk
  • Lokal utvecklingsstrategi
  • Kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt
  • Berör flera sektorer

En Leaderförening bildas efter att människor från olika delar av samhället; offentlig sektor, privata företag och ideella föreningar, samlas för ett samarbete. Representanter för detta samarbete bildar ett partnerskap – ett LAG (Local Action Group).

LAG skriver och beslutar om en lokal utvecklingsstrategi som beskriver hur man vill att bygden ska utvecklas. Utvecklingsstrategin bygger på de behov och förutsättningar som finns i området.

Det är strategin som sedan ligger till grund för vilka idéer som prioriteras och vilka projekt som ska få stöd. Det innebär att idéerna och projekten är väl förankrade och att de strävar mot samma mål.

Källa Svenska Jordbruksverket

Vilka är Astrid Lindgrens Hembygd?

I vår förening har vi ett LAG som består av 33 personer, av dessa sitter 11 personer med i styrelsen som tar de aktiva besluten. Vilka som sitter med i vår styrelse går att se här: http://www.astridlindgrenshembygd.se/kontakt/styrelse/

Föreningen har ett kansli som sitter i Vimmerby. Vår verksamhetsledare heter Christina Thorstensson, hennes blogg, som går att läsa här: http://christinathorstensson.wordpress.com/, handlar om hur det är att vara verksamhetsledare i vår förening. På kansliet jobbar även Ingrid Tengkvist som ekonom.

Till kansliet kan vem som helst som har en idé om hur de, i samverkan med andra, kan utveckla sin bygd komma*. Men personalen på kansliet bedriver även viss uppsökande verksamhet för att få till särskilda projekt som föreningen känner är särskilt angelägna.

Projekt med fokus på hållbar utveckling är exempel på sådant som är angeläget. För att stärka kompetensen, men även för att tydligt uttrycka en vilja och en satsning valde man att starta projektet Framtidsforum, och därefter systerprojektet Leader Lär. Båda projekten har kontor i anslutning till kansliet i Vimmerby.

Här går det att läsa mer om verksamheten i projekten: http://www.astridlindgrenshembygd.se/framtidsforum/

 

I nästa brev kommer du kunna läsa mer om strategierna och arbetssättet vi använder oss av inom Framtidsforum och Leader Lär.

 

* Landsbygdsprogrammet går nu mot sitt slut, därför kan inga nya satsningar denna period (2007-2013) genomföras.