Bruzaholms Bruk fyller 360 år

Fler bilder

I år firar Bruzaholms Bruk inte mindre än 360 år! Det moderna specialgjuteriet, med 65 medarbetare och en internationell kundkrets, är därmed ett av Sveriges äldsta industriföretag. Men vägen hit har knappast varit spikrak.

När det lilla ränneverket startades vid Brusaåns forsar brändes häxor fortfarande på bål i Sverige. Sedan dess har företagets historia varit minst sagt dramatisk, med bränder, översvämningar och konkurser. Tack vare kloka ledare, värdefulla medarbetare och småländsk envishet har bolaget rest sig efter varje katastrof- och blivit lite starkare för varje gång.

Firandet av jubileumsåret 2020 hann till det stora tårtkalaset, i anslutning till årsdagen i februari, innan programmet sattes på paus på grund av pandemin. Såväl interna som externa aktiviteter och familjedagar ställdes in. Jubileumsskriften var en av de få saker som kunde genomföras trots Coronan. Häromdagen kom magasinet från tryckeriet och levererades till Bruzaholm tillsammans med en kort film om gjuteriets historia. I två omgångar bjöds medarbetarna in på filmvisning i personalmatsalen, med premiärbubbel och biogodis.

Viktiga epoker
Järnbrukets motgångar har vid upprepade tillfällen genom åren räddats av framgångsrika sidoverksamheter och förutseende ägare. 1828 satsade Christian Sjögren på gjutprodukter, vilket skapade förutsättningar både för Johan Olof ”Pump-Olle” Lundbergs framgångsrika pumptillverkning i slutet av 1890-talet och för 1900-talets produktion av radiatorer till det svenska folkhemmet. När många gjuterier tvingades lägga ned på 1970-talet hade Holger Alm redan ställt om produktionen till specialgjutgods. Ett koncept som Dick Wilhelmsson utvecklade och tog till exportmarknaden. I dag leds företaget av Lars Alfredsson och senaste bokslutet visar ett omsättningsrekord på 145 miljoner kronor!

Ännu en kris
Längst till höger på den tidslinje som visar företagets och Sveriges historia finns Coronapandemin – ännu en kris som företaget ser ut att klara sig igenom.  
- Vi kan nu konstatera att vi klarat oss bra i en kämpig tid. Under september och oktober har orderstocken fyllts på och det kommer in nya order varje dag, berättar vd Lars Alfredsson.

Respekt och tacksamhet
Bruzaholms Bruk är en del av Cellwoodgruppen, som ägs av Malin Alfredsson.
- Jag känner stor respekt och tacksamhet för de beslut fattats för länge sedan, som gör att bruket lever och mår bra än i våra dagar, säger Malin och tillägger att brukets höga ålder ger företagandet en ny dimension.
- Dels finns ansvaret att driva verksamheten på ett klokt sätt idag, men också insikten att vi bara lånar historien en tid, säger hon.

BZH3 360 på youtube
Skriften BZH360 har delats ut till samtliga medarbetare. Filmen där författaren Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria, berättar om sitt arbete och om brukets spännande historia är gjord av Rolf Wrangnert och finns på youtube.