Dialog om företagsklimatet

Fakta

Eksjö och grannkommunerna

Svenskt Näringsliv 2018
Ranking företagsklimat

24 Ydre
43 Aneby
79 Vetlanda
97 Nässjö
111 Sävsjö
119 Eksjö
213 Hultsfred
248 Vimmerby

112 Jönköping
129 Linköping

Eksjö ligger över rikssnittet när det gäller hur företagarna uppfattar tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Dessutom upplever kommunens företag att såväl media som skolan och allmänheten har en bättre inställning till företagande. Det visar färsk statistik i Svenskt Näringslivs kommunranking.

Kommunpolitikernas attityder till företagande upplevs däremot vara sämre än tidigare, medan tjänstemännen får högre betyg än i fjol. Sämst betyg får Eksjö för vägnät, tåg- och flygförbindelser. 

Totalt sett tappar Eksjö sex placeringar och landar på plats 119 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Mycket är bra, men mycket kan också göras bättre. Därför hade näringslivschef Marie Brask och Svenskt Näringslivs regionchef Dan Sylvebo bjudit in företagare, tjänstemän och politiker att ta del av rankingen, men också att bidra med idéer, tankar och förbättringsförslag. Ett 40-tal personer kom till workshopen som var förlagd till Filmbyn Småland.

Infrastrukturen, det lokala vägnätets eftersatta underhåll och vikten av att återinföra tågtrafik och att skapa bättre förutsättningar att åka kollektivt var några av de ämnen som lyftes i de efterföljande diskussionerna. Även kommunikation mellan politiker, tjänstemän och företagare var ett återkommande tema. Det personliga mötet värderas högt både företagare och politiker var eniga om att företagsbesök är ett av de bästa sätten att mötas.

Bland de konkreta förslag som framfördes kan bland annat nämnas behovet av en handbok, checklista och tydligare instruktioner för kommunala tillstånd, bygglov etc. Flera företagare signalerade också en tydlig vilja att anställa fler nyanlända på arbetsplatsen och framförde att språket är en förutsättning för att det ska fungera. Vidare framförde företagarna värdet av ett gott värdskap, en bra skola, tidiga kontakter mellan skola och näringsliv samt goda förutsättningar för praktikplatser, lärlingsplatser och extratjänster. Flera företagare efterfrågade också en större öppenhet när det gäller ekonomin i kommunala verksamheter.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se