Kraftsamlar för klimatet

Klimatveckan har arrangerats i Jönköpings län under flera år. För varje år blir den större och större. I år får klimatveckan en mer lokal prägel med aktiviteter i hela Eksjö kommun, allt från solsafari till öppen trädgård.

Klimatveckan pågår mellan den 12-19 september och omfattar en rad spännande aktiviteter. Syftet är att ge kunskap, inspirera och öka medvetenheten om fördelarna med ett aktivt klimatarbete, både inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Veckan samordnas av kommunens hållbarhetsstrateg Maria Lagneby, som tillsammans med en rad olika aktörer kommer att se till att veckans budskap når många.

Förhoppningen är att så många som möjligt ska bli engagerade och inspirerade, säger Maria, och betonar att veckan är till för alla invånare i Eksjö kommun – och på flera sätt även för hela världen.

Redan på torsdagen är kommunens alla femåringar inbjudna till Vildparken för att gruppvis vara med och skapa en Skogsträdgård med ätbara perenna växter i en del av parken. Kommunens måltidspersonal och elever i skolan kommer att delta i workshops om lokal och klimatsmart mat. Under veckan arrangeras bland annat solsafari, öppen trädgård, föreläsningar, teater och utställning.

Hela programmet finns på www.eksjo.se

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän (Att mer förnybar energi produceras än vad vi gör av med, vilket leder till ett överskott). Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.