Enkätsvar om företagsklimatet

Kommunrankingen presenteras först i september, men redan nu kan Svenskt Näringsliv visa upp årets enkätsvar från mätningen av näringslivsklimatet i landets kommuner. Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv presenterade Eksjös resultat på ett digitalt möte där företagare, tjänstemän och politiker deltog. ​

Både Anna Gillek och näringslivschef Marie Brask betonade värdet av just enkätsvaren, där kommunen mäter sig mot sig själv, tittar inåt och kan se förbättringsmöjligheter och utvecklingspotential, till skillnad från rankingen där man mäts mot andra kommuner.

Resultatet från 2021 års mätning visade sig ligga någon decimal lägre än i fjol och landar på samma nivå som rikssnittet, betyg 3,4 på en 5-gradig skala, vilket också är det lägsta betyget i länet.  
- Man ska komma ihåg att en låg placering i vårt län ändå innebär att man har många efter sig, då Jönköpings län är bäst i landet på företagsklimat, sa Anna Gillek.

Bättre dialog skola-näringsliv
De poster som förbättras sedan i fjol är kontakterna mellan skolan och näringslivet, som ökat med hela 0,4 enheter. De företag som behövt anställa under året har haft lättare att hitta kompetens och betyget för mobilnät och bredband är ännu högre än i fjol. 

-          Här finns också positiva signaler om att dialogen mellan kommunen och företagen har blivit bättre. Tjänsteutövningen får relativt gott betyg, handläggningstiderna är okej och det finns relativt god förståelse för verksamheten. Däremot kan attityder från politiker och tjänstemän bli bättre. 2011 låg det betyget på en fyra, nu är det strax över godtagbart (3), berättade Anna Gillek.

-          Vi vet att Eksjö kan bättre och att mycket arbete pågår. Det finns en del att skruva på och jag hoppas att den här kurvan kan vända.  

Högst andel kvinnor
Svarsfrekvensen på årets enkätundersökning var hög, 60 procent, vilket innebär att 101 av de tillfrågade företagen svarat. 28 procent av dem är kvinnor, vilket är den högsta andelen i länet. Vartannat år skickas enkäten även till kommunfullmäktiges, 2021 är ett sådant år och 33 politiker svarade på enkäten.

Politikernas är generellt mer positiva än företagarna, framförallt när det gäller attityder till företagande.
- Så ser det ut överallt, politiker är generellt mer positiva än företagen. Frågan är hur långt ifrån vi är från varandra och varför vi tycker olika. För att kunna gå framåt behövs en samsyn, en nära kontakt och en bättre förståelse för varandra, fastslog Anna Gillek och betonade att ett bättre näringslivsklimat är ett långsiktigt arbete.
- Det är inget som sker över en natt och framför allt behöver det göra tillsammans. Vi kan inte lyckas om vi sitter på varsin kammare.

Attraktivitet och synpunkter
Marie Brask berättade under mötet att hon under året träffat en mängd företag, både fysiskt och i digitalt.
- Det man generellt pratar om är den totala attraktiviteten för att kunna driva och utveckla företag. Det gäller både företag som behöver rekrytera och mindre företag som vill ha livskvalitet för familjen.

Bland företagarnas synpunkter lyftes bland annat:  

  • Fördelen med att verka i en lite kommun, där man syns och får hjälp och upplevelsen av att Eksjö kommun är på tå.
  • Vikten av att fokusera på företagens avgörande roll för samhällsekonomin. Utan skatteintäkter, ingen välfärd.
  • Vikten av att jobba vidare med infrastruktur och allmänna kommunikationer utanför centralorten, den framtida energiförsörjningen och förtroendet för kommunpolitikerna.

Kommunala tjänstemän lyfte vikten av att fortsätta jobba med näringslivsklimatet, inom alla sektorer, och konstaterade att det finns mycket att göra och att arbetet ska prioriteras. Tjänstemännen har en positiv inställning till företag och företagande, men det hjälper inte om företagarens upplevelse är det motsatta.