Exotec – en världsspelare i Eksjö

Fler bilder

Fakta

Exo är en internationell stavning av Eksjö, eftersom de utländska kunder ofta har svårt att hantera konsonanter i det småländska ortsnamnet. Tec står såklart för tekniken, den unika och noggrant utvecklade metoden som gjort Eksjöföretaget bäst i världen.

Varje dag tillverkas 50 000 nya fordon med delar som passerat maskiner från Exotec. Det för många okända Eksjöföretaget är ledande inom precisionsdelning av höghållfasta stålstänger och levererar maskiner till världens största koncerner inom fordonsindustrin. Nu står bolaget inför ett ägarskifte.

Affärsidén bygger på en vidareutveckling av adiabatisk kapning, effektiv höghastighetskapning, som delar krävande material med exakta mått, gradfria snittytor och helt utan materialspill. Delarna blir i huvudsak komponenter till växellådor och ämnen till ventiler. Maskinens förmåga att leverera en exakt produkt som ligger långt från felmarginalerna har gjort Exotec till en pålitlig leverantör. Dessutom gör den jobbet ovanligt snabbt. 
- Den normala produktionstakten i branschen är en bit i sekunden och en noggrannhet på några tiondels millimeter. Våra maskiner spottar ut tre till fyra bitar i sekunden med en noggrannhet som är mindre än tjockleken på ett hårstrå, säger Bengt Henrikson.

Erfarenheter från Eksjöverken
Bengt kom till Eksjö redan 1969. Som ung ingenjör fick han en tjänst på Eksjöverken, där han jobbade som projektledare inom allt från minröjningsutrustning och röntgenanalysskåp till konstprojekt. När Eksjöverken avvecklades i samband med bankkraschen på 1990-talet startade Bengt och en kollega Exotec. En blandning av erfarenhet, intresse och fallenhet i kombination med hårt arbete gjorde att duon lyckades ta fram en unik maskin. I utvecklingsprocessen har noggrannheten redan från start varit ett signum. Allt som inte hållit tillräckligt hög kvalitet ersattes med ett bättre alternativ. Bengt konstruerade till och med en EKG-utrustning för att kunna mäta flödet i maskinen på millisekunden, hitta fel och göra förbättringar.

Ett stort litet företag   
Bengt är sedan länge ensam ägare av företaget, agerar själv allt från konstruktör, systemtekniker och projektledare till inköpare, ekonom och marknadsansvarig. Till sin hjälp har han en enda anställd medarbetare. Resten är utlagt på 100 noga utvalda underleverantörer, varav en handfull finns på Småländska Höglandet.

Maskinerna är stora som friggebodar och består av 1000 ritningsbestämda detaljer. Under de 27 första åren i företagets historia har 45 maskiner levererats. De finns i Europa, Asien och Nordamerika. Eftermarknaden till befintliga kunder står för cirka 30 procent av omsättningen. Kunderna är nöjda och lönsamheten är god.

Framtid
Delarna används både till diesel- och bensindrivna fordon och hybrider samt i annan högvolymstillverkning.
- Även om elbilarna ökar kommer de vanliga bilarna aldrig att försvinna, konstaterar Bengt som från sitt kontor i Eksjö har dialog med de stora koncernerna på världsmarknaden. Här finns också all teknisk fakta, statistik, samt dokumentation från försäljning till slutdokumentation samlad. 
- Jag har 10 000 dokument i datorn, säger Bengt Henrikson, som har organiserat allt i tydliga mappar och system.

Grunden är minst sagt lagd. Den som ska ta över stafettpinnen behöver därför inte nödvändigtvis vara expert inom teknisk utveckling.

- Den processen är redan klar. Däremot måste personen kunna jobba kommersiellt, hantera språk och excelark, känna till materiallära och ha erfarenhet och intresse av tillverkningsteknik, säger Bengt.

Mer information info@exotec.se