Hållbarhet i fokus på framtidskonferens

Johan Rockström

Fler bilder

  1. Pekka Mellergård
  2. David Jonstad och Pella Larsdotter Thiel

I dag blir den offentlig, rapporten som regeringens Framtidskommission arbetat med sedan 2011. Redan i torsdags fick alla som deltog i Astrid Lindgrens Hembygds konferens Framtidsbilder en försmak av innehållet - och andra bilder av hur man kan se på framtiden.

Det var alltså med anledning av Framtidskommissionens högaktuella rapport som Astrid Lindgrens Hembygd och företaget Doing Rural arrangerade konferensen Framtidsbilder på Fredensborgs herrgård den 21-22 mars. De två dagarna bjöd på forskning, talande statistik, tydliga budskap och spännande diskussioner. Jesper Strömbäck och Petter Hojem gläntade på locket till rapporten. De betonade båda att kommissionens uppdrag inte är att hitta lösningar, utan att identifiera de utmaningar vi står inför.

Ett av konferensens nyckelord blev som väntat tillväxt. Framtidskommissionens tankar om en hållbar tillväxt och utmaningen att skapa tillväxtkraft i hela landet ställdes mot Birger Schlaugs tydliga budskap om att tillväxt inte är något alternativ i vår del av världen.
- Vi har haft ekonomisk tillväxt och den har gett oss massor. Nu måste vi fråga oss hur vi tar nästa steg. Hur bryter vi utvecklingen, kommer ur ekorrhjulet och får ett bättre liv? undrade Schlaug som menade att en del av lösningen ligger i att arbeta mindre och ta ut produktionen i tid i stället för i konsumtionskraft.

Konsumtion
David Jonstad, chefredaktör på klimatmagasinet Effekt beskrev de senaste 30 åren som en stor lånefest. Jättetrevligt, men nu är det dags att betala tillbaka. Sverige har i dag 5-6 ton utsläpp per invånare, vilket är en tämligen bra siffra som få nationer lever upp till. Lägger man till konsumtionen blir dock siffran dubbelt så hög. Genom att lägga produktionen utomlands exporterar vi alltså våra koldioxidutsläpp. Industrin blir systematiskt bättre och bättre medan individen systematiskt blir sämre och sämre. Vi är fast i en modell, som går ut på att konsumera mera. En modell som är fullständigt ohållbar. Ylva Lundqvist, ekonomhistoriker och samhällsdebattör, förstärkte bilden genom att berätta om hur dagens banksystem skapar nya pengar i princip ur tomma intet, när de beviljar lån utan relation till egentliga bakomliggande värden.

Tveksamma framtidskommissionärer
Johan Rockström, professor i naturhushållning och chef för Stockholm Resilience Centre bjöd på den senaste forskningen och visade en rad av de hotande kurvorna som pekar rakt uppåt och måste vändas innan 2020. Koldioxidutsläppen måste minska med 5-6 procent årligen. Om vi väljer att vänta krävs en minskning på 9 procent.

Både Rockström och den lokala profilen Pekka Mellergård har deltagit i arbetet med Framtidskommissionen, men är båda tveksamma till att skriva under de delar av rapporten om handlar om hållbarhet.
- Vår regering prioriterar andra värden än planetens överlevnad, konstaterade Pekka Mellergård, som i sitt anförande efterlyste mer gemensamma värderingar och mindre individualism i samhället.

Rockström fick frågan vad han skulle göra om han vore kommunpolitiker?
- Inte hamna i depressivt tillstånd, utan använda inside-informationen och vara ett steg före. Genom att starta samtal i kommunen och ta till sig ny kunskap går det att hitta lösningar för en bra utveckling med bra miljömål. Lär från exempelvis Eskilstuna kommun, som utsetts till Sveriges miljömesta kommun.

Landsbygdens roll
Konferensensen belyste också lansbygdens roll i omställningsarbetet. Jordbruksverkets landsbygdsstrateg Christel Gustafsson redogjorde för hur produktionen av nötkött, fläskkött och mjölk går ner, samtidigt som vår konsumtion ökar. Till skillnad från många andra länder har vi åkermark för att producera både vår egen och andras mat, men då kan vi inte avveckla jordbruket. Åsa Hildestrand och regeringskansliets rapport ”500 texter om Sverige” visar att unga gärna bor kvar på landsbygden om landsbygden ställer upp för dem.

Lokalt perspektiv
Omställningsrörelsens Pella Larsdotter Thiel menade bland annat att det kanske inte bara handlar om att påverka politiker utan också om beteende, attityder, val och värderingar. För att klara detta behöver vi skapa utrymme för gemenskap och lokala mötesplatser. Även David Jonstad tryckte på värdet av att skapa resiliens och trygghet i våra lokalsamhällen. Vi behöver gå från globalt till lokalt, centralt till decentraliserat, storskaligt till småskaligt. Den stora utmaningen är hur vi hanterar övergången.

En annan, mer grundläggande utmaning är att få människan förstå allvaret. Enligt psykologen Billy Larsson är vi inte skapade för att ta till oss svåra och komplexa utmaningar och vi har egentligen ingen spärr som hindrar oss från att utrota oss själva.

Konferensen avslutades med att Håkan Brynielsson, regiondirektör, Regionförbundet presenterade OECD-rapporten för Småland, Blekinge och Öland.