Halvtid för #Attraktivindustri

Fler bilder

Fakta

Projektet har till syfte att främja:
- kompetensutveckling
- jämställdhetsfrågor
- rekryteringsprocessen
- stärka konkurrenskraften
- bli en attraktivare arbetsplats
- skapa nätverk
- skapa långsiktiga lösningar

Den 28 september till den 4 oktober pågår den digitala kampanjen Mitt Europa där 90 svenska utvecklingsprojekt presenteras. Ett av dem är #Attraktivindustri som halvvägs in i projektet utbildat 300 medarbetare inom industrin i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby kommuner.

Näringslivet i regionen har länge varit överens om att de företag som har den mest kompetenta personalen blir morgondagens vinnare. Arbetsuppgifterna inom industrin blir alltmer kvalificerade samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar.
- Företagen i de mindre kommunerna måste agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Genom rätt utbildningsinsatser kan vi möta en ökad efterfrågan med en helt annan kunskapsstatus, säger Marie Brask, näringslivschef i Eksjö kommun och initiativtagare till projektet.

2018 beviljades Eksjö kommun drygt fem miljoner kronor till projektet från Europeiska socialfonden, Småland och Öarna. Redan samma höst inleddes arbetet med en omfattande kartläggning över vilka kompetensbehov som fanns på företagen. Utifrån den aktuella bilden kunde projektledningen sedan skräddarsy utbildningspaket anpassade för de 24 deltagande företagen.

Samtliga utbildningsinsatser genomsyras av jämställdhet och trots att merparten av företagen är traditionellt manliga arbetsplatser är andelen kvinnliga deltagare på utbildningarna hittills 27 procent. Snubblade nära målet på 30 procent. Inom ramen för projektet har medarbetare i chefsbefattning också fått kompetensutveckling inom jämställdhet och likabehandling.

Målet att utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner har redan uppnåtts med råge, trots att halva utbildningsfasen återstår.
-I maj passerade vi 400 deltagare, varav 300 är unika personer, berättar projektledare Desiree Källqvist.

Trots rådande omständigheter, mitt i en pandemi, har företagen i de fyra kommunerna Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby deltagit flitigt och engagerat. Företagen är så här långt nöjda med resultatet. Såväl utbildningsledare som utbildningarnas relevans och nytta för företag och yrkesutövare får höga betyg.

Läs hela presentationen

Läs mer om projektet och kampanjen