Högt betyg till Eksjö julmarknad

97 procent av besökarna är nöjda eller mycket nöjda med Eksjö julmarknad. Det visar enkätundersökningen som genomfördes under årets upplaga av arrangemanget. Samma undersökning visar att besökare kommer från Skåne i söder till Västmanland i norr.

Sedan starten 1993 har Eksjö julmarknad, sakta men säkert, utvecklats till ett av kommunen viktigaste arrangemang och en av Sveriges mysigaste julmarknader. Eftersom marknaden inte är entrébelagd är det omöjligt att säga den exakta besökssiffran, men baserat på antalet besökare på Eksjö museum har det totala besöksantalet tidigare uppskattats till 30 000 personer. I år hade museet rekordmånga besökare.

För första gången genomförde ett antal marknadsvärdar i år en enkätundersökningen genom att slumpmässigt intervjua marknadsbesökare på gator och torg. 602 personer besvarade enkäten. 27 procent av dem besökte Eksjö julmarknad för första gången.

Eftersom Eksjöborna går man ur huse på julmarknaden var det föga förvånande att nästan en tredjedel av respondenterna kom från Eksjö kommun. Det som är mer intressant är att hela 36 procent hade sin hemvist utanför Jönköpings län. Här fanns såväl Skåne som Västmanland representerat och bland hemkommunerna utmärkte sig Linköping, Västervik, Vimmerby, Göteborg, Oskarshamn samt Stockholmsområdet.

Undersökningen bekräftar att många åker till Eksjö julmarknad av tradition och bland förstagångsbesökarna är vänner och släktingar den vanligaste informationskanalen. En stor del har också fått vetskap om marknaden genom bussbolag eller information på nätet.

Betygsättningen är minst sagt upplyftande läsning då 63 procent ger arrangemanget allra högsta betyg. En sammanslagning av betyget 4 och 5 (av 5) visar att hela 97 procent är nöjda med marknaden!

I år hade julmarknaden 130 försäljare och området sträcker sig numera från Eksjö museum till Järnvägsparken. Stora torget, var i år rumsindelat med hjälp av granrisbeklädda väggar. Precis som i fjol utmärkte sig mathantverket, men här fanns också kransar, halmslöjd, keramik, silversmide, stöpta ljus, stickat, vävt, tovat och mycket mer. Gycklare drog runt på stan och förgyllde stämningen, och i Eksjö kyrka kunde allt från julspel till allsång avnjutas. Julmarknaden avslutas med en eldshow vid Norra Åbron.

Destinationsutvecklare Lars Persson samordnar arrangemanget och tror att hemligheten bakom julmarknadens framgångar är en kombination av miljö, utbud, fritt inträde och gott samarbete.
– Eksjö julmarknad pågår i en äkta miljö som känns spännande i juletid och ända sedan starten har arrangören ställt höga krav på försäljarnas utbud. Här säljs bara genuint hantverk av hög kvalitet. Till skillnad från många andra julmarknader tar vi fortfarande ingen entréavgift, säger Lars och tillägger att det arbete som han och kollegorna lägger ned på planering och förberedelser är väl investerad tid.
– Förutom de extra intäkter julmarknaden genererar för restauranger, butiker och boendeanläggningar är julmarknaden också en viktig del ortens attraktivitet.

Arrangörer för Eksjö julmarknad är Eksjö kommun i samarbete med Eksjö cykelklubb, Eksjö Södra IK, Eksjö SOK och Eksjö handel.
– Utan föreningslivet skulle det inte gå att genomföra det arrangemanget, konstaterar Lars.