Ing 2 – en styrka i världen och i regionen

Fler bilder

Fakta

I Försvarsmaktsråd Småland ingår:

Landshövdingen i Jönköpings län, Minoo Akhtarzand, ordförande i rådet

Chefen för Ing 2, Patrik Ahlgren

Chefen för SWEDEC, Ronnie Nilsson

Företrädare för Eksjö kommun, Lennart Bogren

Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län, Bengt Dahlqvist

Regionchefen för Företagarna i Jönköping län, Frida Boklund

Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län, Stig Claesson

Biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Småland, Eva Ekberg-Sjölin

Rektorn för Högskolan i Jönköping, Anita Hansbo

Ing 2 fanns med i släckningsarbetet vid storbranden i Sala. I höst åker 60 soldater från Eksjö till Mali för att bygga en camp till den svenska insatsstyrkan. Göta ingenjörregemente befinner sig mitt i världshändelsernas centrum. På lördag kan du ta del av soldaternas vardag under Regementets dag i Eksjö.

Mellan klockan 11 och 14 den 6 september står grindarna till Ing 2 öppna för allmänheten. Alla anställda är i tjänst och besökarna kan testa simulatorutrustning, åka terrängbil samt se hur soldaterna bygger broar och röjer ammunition.

På Ing 2 finns två ingenjörbataljoner och en hemvärnsbataljon, med totalt cirka 210 heltidsanställda soldater och 180 deltidsanställda. Fram till 2019 ska Ing 2 anställa 1000 soldater, varav en fjärdedel på heltid och resten deltid. Rekryteringen sker, sedan värnplikten avskaffades, via GMU, grundläggande militär utbildning. Den tre månader långa grundutbildningen följs av befattningsutbildning och därefter finns möjlighet att söka heltids- eller deltidsbefattning inom Försvarsmakten. Heltidsanställningen varar sex till åtta år. Deltidsanställning kombineras med ett civilt arbete.

Försvarsmaktsråd Småland
Intresset för en karriär inom Försvarsmakten är stort och söktrycket är just nu högt. Den 15 september startar en ny GMU i Eksjö och de 120 platserna väntas fyllas med råge. För att kunna erbjuda goda förutsättningar till arbete eller utbildning vid sidan av deltidsanställning, eller efter avslutad heltidsanställning, har Ing 2 ett nära samarbete med det omgivande samhället. I Försvarsmaktsråd Småland, som bildades 2013, finns representanter från Eksjö kommun, regionen, näringslivet, arbetsförmedlingen och högskolan.

– Med soldaten i fokus jobbar vi gemensamt med boende och fritid, relationer med högskolan, nätverk med näringslivet och information och attraktion, berättar informationschef Maddelena Lago och betonar att alla vinner på samarbetet.

Varumärket Soldat
– Alla våra soldater utbildas i bland annat teambuilding och gruppdynamik. De är riktigt duktiga tjejer och killar och en stor tillgång i regionen, säger Maddelena och betonar att alla soldater vid Ing 2 ska kunna kvalitetssäkras med varumärket Soldat. "En pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningsam och säkerhetsmedveten och som lever efter Försvarsmaktens Värdegrund."

– Eksjö kommun har numera goda fysiska förutsättningarna för att växa. En av våra stora utmaningar är rekrytering av kompetent arbetskraft, säger Lennart Bogren, Eksjö kommuns representant i Försvarsmaktsrådet.
– Genom Försvarsmaktsrådet kan vi jobba strukturerat mot samma mål och bli ett område som är attraktivt på arbetsmarknaden. Alla tar uppgiften på allvar, rätt saker blir gjorda och samarbetet gynnar såväl privat som offentlig sektor.

För mer information www.forsvarsmakten.se/ing2