Ing2 rekryterar soldater

Fler bilder

Försvarsmakten växer. Göta Ingenjörregemente, Ing 2, är inget undantag. Har du en grundutbildning och är nyfiken på en framtid inom Försvarsmakten? I Eksjö finns just nu lediga tjänster som ingenjörsoldat, fältarbetsdykare och mekaniker, men även inom avancerat sök, ledning, som geosoldat och sjukvårdssoldat m.fl.

Ing 2 är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar, organiserar och utbildar ingenjörförband med specialistkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

– Vi är ett fältarbetsförband med många olika inriktningar. Oavsett vad man är intresserad av finns det någonting hos oss, summerar personalchef Anna Nilsson, som gärna svarar på frågor om soldattjänsterna.
Just nu rekryterar Ing2 bland annat ingenjörsoldater, med uppgift att genomföra markstrid och fältarbeten, exempelvis minläggning/brytning, brobyggnation och sprängning av vägar. Soldaterna hanterar tunga vapensystem som pansarvärns-robotar och kulsprutor.

Fältarbetsdykare
En yrkesgrupp på Ing2 som kanske inte är så känd är fältarbetsdykarna, som arbetar med att rekognosera färdvägar, både på land och i vatten. De utför fältarbeten under ytan, exempelvis sprängning, borrning och svetsning, ner till 40 meters djup.

Förbandets mekaniker arbetar med att laga och underhålla fordon och vapen, även under svåra
omständigheter och fältmässiga förhållanden. Samtliga lediga tjänster hittar du under www.forsvarsmakten.se/ledigajobb, filtrera på Eksjö. Sista ansökningsdag för soldatbefattningarna är 16 februari 2020. Här finns också civila tjänster och officersbefattningar.

Återanställning
Du som är före detta yrkesofficer och funderar på en återanställning i är välkommen att höra av dig till HR-avdelningen och HR-chef Ann-Charlotte Ekman Hellman.
– Det händer väldigt mycket inom Försvarsmakten just nu, säger Anna Nilsson och konstaterar att den som lämnat yrket och skaffat andra erfarenheter, nu har möjligheter att hitta en intressant tjänst i dagens organisation.

Utlandstjänst
Ing2 har frekvent personal i utlandstjänst, men det är inte alla yrkesgrupper som berörs. Framför allt är det befattningar inom ammunition och minröjning som efterfrågas.
Under hösten 2020 och sex månader framåt kommer en (redan rekryterad) styrka att bemanna en utbildningsmission i Afghanistan.

För mer information kontakta
Personalchef Anna Nilsson, anna.nilsson@mil.se, 0766347192
HR-chef Ann-Charlotte Ekman Hellman, ann-charlotte.hellman@mil.se
, 070-510 32 18