Integration i husfabriken

Fakta

Motivering
"Hjältevadshus har genom att vara öppna, välkomnade och omhändertagande öppnat dörrar för nyanlända. Detta leder till ökad integration i samhället och bidrar till Sveriges tillväxt. Hjältevadshus vågar tro på människors förmåga och kompetens! Hjältevadshus är ett gott exempel och en förebild för andra företag!"

Priset delas ut av arbetsförmedlingen.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Hjältevadshus en egen SFI-utbildning för sina anställda. Medarbetaren bjuder på en timma av sin fritid, företaget på en timma av arbetstiden och kommunen ställer upp med lärare. Alla är vinnare och på näringslivsgalan fick Hjältevadshus Årets Integrationspris.

Integration har, enligt vd Pontus Eklind, alltid funnits med i bakgrunden på Hjältevadshus. Arbetskraften på en mindre ort är begränsad och det faktum att kommunen tagit emot många nyanlända har företaget valt att se som en möjlighet.
– Det är nödvändigt att vi som arbetsgivare tar på oss ansvaret att hjälpa till att göra bidragstagare till bidragsgivare genom att få människor i arbete. Då kan vi inte ställa nyanlända i ett hörn och bara låta dem göra sitt arbete. Det är vårt ansvar att se till att de integreras, både i yrkeslivet och vardagslivet. 

En gång i veckan förvandlas konferensrummet på huvudkontoret i Hjältevad till lektionssal och en lärare från Eksjö kommun bedriver språkundervisning för 20 anställda med sju olika nationaliteter. Utbildningen fokuserar på vardagssvenska, men är också ett bra tillfälle att få förklaring på uttryck som kommit upp på fikarasten samt att lära sig mer om svenska traditioner och värderingar.

Integration handlar inte bara om språket, människor behöver få självförtroende, känna sig behövda, bli en del av en meningsfull helhet och få en långsiktig framtidstro. Vi tror att vi uppnår detta snabbare och effektivare genom vår utbildning, säger Pontus, som hoppas att Hjältevadshus kan vara ett föredöme och inspirera andra företag till liknande upplägg.

Priset på näringslivsgalan togs emot med stor glädje. Utmärkelsen har ett viktigt signalvärde, inte minst internt.
– Det blir tydligt att det vi gör är betydelsefullt och något som alla medarbetare på företaget kan vara stolta över. Vi får väldigt mycket tillbaka, säger Pontus, och jämför företagandet med idrott. Ett företag behöver, precis som ett fotbollslag, olika talanger, kompetenser och personligheter för att bli ett bra lag.

Bland de nyanlända märker vi också att det finns en stark lojalitet. Vi ger dem en chans att etablera sig på landsbygden med sina familjer, vilket ger en långsiktighet och en trygghet som gynnar både företaget och den enskilda individen.