Nannylund ny stadsdel

Fler bilder

De senaste 20 åren har Itolv AB utvecklat Itolvområdet. Nu har bolaget en viktig roll i förvandlingen av Nannylund. Fram till den 29 mars finns det möjlighet att tycka till om den nya detaljplanen.

Forma Framtid har med gym, träningspass och företagshotell blivit ett naturligt nav på Nannylundsområdet. I den u-formade byggnaden mitt emot har Itolv AB byggt 20 nya lägenheter. I december flyttade vårdboendet Atollen in i huset och i sommar färdigställs ytterligare 10 lägenheter. Och detta är bara början.  

Blandad bebyggelse
Under 2019 köpte Itolv AB även resterande mark på området och bolaget siktar nu på att skapa en ny levande stadsdel i Eksjö. Visionen är att området ska omfatta bostäder i form av radhus, punkthus, bostadsrätter och hyresrätter, men också kontor, service och kommersiella inslag. När detta kan genomföras får framtiden utvisa, säger Andreas Brantgården, vd Itolv AB.

Grönt område
Precis som på Itolvområdet kommer bolaget att lägga mycket energi på rummet mellan huskropparna, och på att skapa en tilltalande helhet. Brantgården betonar att områdets karaktäristiska parkkänsla ska behållas, att flera befintliga träd ska stå kvar och att Nannylund ska förbli ett område med mycket grönyta. Hjärtat i området blir fortsatt Gula villan.
- Det ska kännas välkomnande och inbjudande för den som bor, verkar och vill vistas här. Området ska vara öppet för alla men ändå kännas tryggt. Drömmen är en stadsdel med en blandning av bostäder, utbildningar, äldreboende och förskola. Kanske med samverkan där olika verksamheter kan nyttja kök och andra funktioner gemensamt, säger han.  

Lämna synpunkter! 
Bolaget vill utveckla Nannylund tillsammans med andra och en viktig del i processen är att ta reda på vad allmänheten tycker. Detaljplanen är nu ute för samråd och granskning. Ta chansen att tycka till!  
Skisser över området hittar du på www.eksjo.se och synpunkter från allmänheten välkomnas skriftligt eller via mejl.

Lägenheter sommaren 2020
Redan till sommaren kommer de tio nya lägenheterna i U-huset att var inflyttningsklara: ettor och tvåor med ljus från två väderstreck och egen ingång och uteplats. Lägenheterna hyrs ut via Eksjöbostäder, som tar emot intresseanmälningar och hanterar dem via sin kö. Håll utkik på www.eksjobostader.se

Här finnsdetaljplanen