Jackpot för Campus i12

Fler bilder

Fakta

Sista ansökningsdag till samtliga utbildningar är den 15 april.

Campus i12 har fått tre av tre ansökningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Digital design förlängs, Visuell design återuppstår och den helt nya utbildningen Teknisk visualisering startas. Därmed passerar skolan i höst 300 studenter!

Utvecklingen har gått fort. 2007 hade skolan 70 elever och en omsättning på 6,7 miljoner. 2014 lär omsättningen hamna på 21 miljoner kronor. Beskedet från MYH firades med alkoholfri champagne och glädjen stod förstås högt bland takbjälkarna i kasernen på Itolv.

– Det känns såklart jättekul! Det är ett erkännande och ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, konstaterar verksamhetsledare Lisbeth Wennerholm.

Myndigheten har höga krav och långt ifrån alla ansökningar beviljas. Utbildningarna måste bygga på ett behov från branschen, men de måste också var unika, nationellt intressanta och bygga på långsiktighet. Helst ska det också finnas en internationell marknad. Campus i12 uppfyller samtliga krav och kan dessutom visa på hög anställningsbarhet bland sina studenter.

– Inom utbildningen Digital design har åtta av tio fått jobb som formbestämmare, berättar utbildningsledare Conny Larsson.

En formbestämmare utgör länken mellan design och konstruktion och säkerställer det allt viktigare utseendet på en produkt. Utbildningen har pågått sedan 2008 och i styrgruppen ingår cheferna för några av Sveriges största industriföretag.

Visuell design – arkitektur och inredning är en nygammal och delvis omarbetad utbildning. Den beviljades inte i fjol, men i höst blir det alltså ett nytt intag. Utbildningen handlar om att skapa 3D-visualiseringar inom design, möbler och småhus, för att bland annat kunna visa och marknadsföra produkter som ännu inte är tillverkade.

– Branschen har önskat att vi breddar utbildningen, så förutom visualisering ingår nu även marknadsföring och grafisk kommunikation, förklarar utbildningsledare Karolina Eriksson.

Karolina ansvarar även för nykomlingen Teknisk visualisering – BIM. Begreppet Building Information Modelling är vedertaget inom byggbranschen och innebär att information om varje skede i byggprocessen samlas i en virtuell modell av verkligheten. Syftet är effektiv samordning, tidsvinster och bättre information till alla inblandande, från arkitekt till elektriker.

– Vår utbildning ger specialistkunskap inom konstruktion och projektering, med fokus på visualisering, säger Karolina och berättar att flera av de stora svenska byggföretagen har varit med och utformat utbildningen.

Campus i12 har såväl inom den tekniska industrin som inom designsektorn blivit något av en knutpunkt för branschen. Branschdagarna, då företag bjuds in för att träffa studenter, utbildare och varandra är populära. I princip alls skolans lärare är kommer från branschen vilket gör att utbildningarna alltid matchar verkligheten och aktuella förutsättningar.

Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman för samtliga utbildningar.

För mer information www.campusi12.se