Julles verkstad - en historisk klenod

Fler bilder

  1. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter
  2. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter
  3. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter
  4. Foto: Carina Engqvist
  5. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter
  6. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter
  7. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter

Mitt inne i centrala Mariannelund finns en riktig skatt, en tidskapsel som rymmer 1900-talets industrihistoria. Sedan Julles kulturminnesförklarades har den unika verkstads- och gjuterimiljön varit kuliss för både pedagogiska tidsresor och konstnärlig filminspelning. Nu har hembygdsföreningen inlett processen att hitta en ny ägare.

Ordet välbevarad får en ny innebörd när du kliver över tröskeln till Julles – ett byggnadsminnesförklarat företag och unikt arbetslivsmuseum i originalskick. Som i ett trollslag färdas du över 100 år tillbaka i tiden. Maskinparken är komplett, på välanvända arbetsbänkar ligger verktyg och detaljer kvar på sina platser, som om arbetarna bara gått på kafferast och vilken minut som helst kommer tillbaka. Doften av bearbetad metall, gjutsand och hyvlat trä ackompanjeras av det taktfasta dunket från den ursprungliga remdriften, som fortfarande fungerar.
- Maskinerna mår bra av att användas, drömmen vore att hitta en ny ägare som kan tillverka någonting här, säger Roy Davidsson, en av föreningens eldsjälar.

Anmäl ditt intresse!
Arbetsgruppen i hembygdsföreningen har med åren blivit mindre och mindre och föreningen har nu aviserat länsantikvarien en kommande avveckling och försäljning. Det vill säga allt utom den maskin som 2003 skänktes till kung Carl XVI Gustaf, då han besökte Mariannelund.
- Vi räknar med att processen att hitta rätt ägare tar ett par år. Tills dess är vi öppna både för nya samarbeten och medlemmar som vill engagera sig i Julles, säger Roy.
Är du eller någon du känner intresserad av att bedriva verksamhet eller arrangera enstaka event i den unika miljön? Anmäl ditt intresse redan nu! 

Triss i sekel och generationer
Företaget startade redan 1880, men flyttades till nuvarande plats vid sekelskiftet. Verkstaden drevs av vattenkraft från den intilliggande Brusaån, och elektrifierades när Högebro kraftstation byggdes några kilometer uppströms 1926. Vid det laget hade grundaren Johan Nilsson hunnit lämna över familjeföretaget till sönerna Bror och Julius, som under sin tid utökade verksamheten med en separat gjuteribyggnad, tillverkning av sågverksutrustning, snickeriverkstad och tillverkning av egen patenterad grävmaskinsskopa.

Förmedlar berättelsen
Som mest hade företaget 10 anställda, runt andra världskriget. Tredje generationen, Johan Nilssons sonson Bertil Nilsson, tog över företaget på 1980-talet och ägnade sig i huvudsak åt reparationer, både av den egna grävskopan och av maskiner på industrier och sågverk. Efter sin pension sålde han anläggningen till Mariannelunds- och Hässleby Hembygdsförening, som med medel från bland annat riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen samt mängder av ideella timmar, restaurerat, förvaltat och, inte minst, berättat!

Under samma tak
Roy Davidsson guidar regelbundet grupper på Julles verkstad och får ofta starka reaktioner från besökare.
- Många är fascinerade över att det gamla finns kvar, allt från maskinparken till slitaget på bänkarna. På något ställe är 90 procent av bänken bortnött, säger Roy och tillägger att många också imponeras över både fastighetens och verksamhetens bredd.
I hus byggda i helt olika tekniker, tegel- och, korsvirke, cement och trä ryms mekanisk verkstad, gjuteri, smedja och snickeri.
- Det var inte så vanligt att man hade alla verksamheter under samma tak, säger Roy.

Konst, kultur & pedagogik
Det är inte bara industrinördarna som går igång på Julles. Förra vårens filminspelning är bara ett exempel på vad den unika miljön kan användas till. Den gången bjöd Jonk Scenkonst och Kulturakademien i Mariannelund, Kaim, in de två cirkusartisterna Aino Ihanainen och Alexander Weibel Weibel, som satte samman en vacker och känslosam historia i den unika miljön på och runt Julles. Filmen visas på filmfestivaler och i kultursammanhang både i Sverige och utomlands. Trailer kan du se här.

Platsen är också perfekt i pedagogiskt syfte. För ett antal år sedan genomförde länsmuséet i samarbete med hembygdsföreningen en tidsresa till tidigt 1900-tal för skolelever. Barnen hade tagit tåget till Mariannelund för att göra ett dagsverke på Julles, där företagets verkliga grundare gestaltades av skådespelare. Mer levande en så kan 1900-talets industrihistoria knappast beskrivas!

Förboka visning
Museet har i dagsläget inga fasta öppettider. Men bänkarna utanför gjuteriet är alltid tillgängliga för den som vill sitta ner en stund. Informationstavlan är uppdaterad och kikar du in genom fönstren får du en bra bild av både verkstads- och gjuterimiljön. Missa inte det lilla kontoret och personalrummet! Visning bokas i förväg hos Roy Davidsson,
roy.davidsson@telia.com, 070-565 30 13.