Lindholmsgruppen storsatsar

Fler bilder

Lägga ned sågverket eller utveckla såglinjen? När Eksjö Industri stod inför vägvalet valde ledningen att satsa. Ett nytt plocklager har invigts och nu byggs ett av Europas största och mest moderna kombiverk. Tillsammans med en ny hyvellinje landar investeringen på 120 miljoner kronor.

I fjol utsågs Eksjöhus till Årets småhus. 2021 passerar Lindholmsgruppen för första gången en miljard i omsättning och numera står det klart att Eksjöhus har Sveriges mest nöjda kunder. Parallellt pågår moderniseringen av sågverket, en av koncernens största investeringar någonsin, efter modulhusfabriken.

- I en tid när virkespriserna går upp och sågade trävaror är bristvara känns det naturligtvis bra att vi tog det här beslutet. De flesta svenska husfabriker har genom åren lagt ned sina sågverk och förutom Derome och Älvsbynshus i Norrbotten är vi den enda husfabriken i Sverige som har kontroll på hela kedjan, från stock till färdigt hus, säger Anders Lindholm, vd på Eksjö Industri.    

Sågverket ligger honom varmt om hjärtat. Det var ett av de första ansvarsområdena han fick av sin far, och förutom moderbolaget, det enda vd-uppdrag han fortfarande har kvar sedan han lämnat över Lindholmsgruppens husfabriker till sina barn Frida och Oskar. Det dagliga driftansvaret har sågens platschef Anders Magnusson, som tillsammans med 46 medarbetare levererar merparten av virket till de 450 hus som varje år lämnar husfabrikerna i Eksjö.

Kombiverk
Den senaste tiden har en hel del tid ägnats åt problemlösning. Det nuvarande sågverket stod klart 1967, med en kapacitet på 35 000 kubikmeter sågat virke per år. En stor modernisering på 1990-talets innebar en fördubblad kapacitet.
- Men nu börjar även den utrustningen bli gammal och det är numera svårt att få tag i reservdelar när något går sönder, förklarar Anders Magnusson.

Lösningen blir ett så kallat kombiverk, som ersätter både råsorteringen, där nysågat virke sorteras, och justerverket, där torkat virke justeras efter kvalitet och längd. Det mänskliga ögat ersätts av en avancerad scanner som programmeras efter önskad sortering – och som blixtsnabbt läser av råvaran.   

- Det blir ett av Europas största kombiverk med den mest moderna utrustning som finns på marknaden, säger Anders Magnusson och visar utbyggnaden som ska rymma de nya maskinerna.

Klart i höst
Grävning, pålning och byggnation av stommen är redan påbörjad. Under nio sommarveckor ska sågen stå stilla för att kunna testköras med den nya utrustningen vecka 39.  Leverantör är Roséns Maskin i Lidköping och entreprenörerna är lokala Gilbert Gustafssons, JL-Bygg och Elajo Eksjö.

Med den nya utrustningen säkerställs dagens kapacitet på 65 000 kubikmeter sågat virke per år inför framtiden, vilket innebär att Eksjö industri kommer att kunna fortsätta förse husfabrikerna med kvalitativt virke från lokala skogar. Sågen levererar också eftertraktat virke till grossister och bygghandeln både i Sverige och utomlands.  
- Husfabriker ställer högre kvalitetskrav, men vi sorterar samma kvalitet även till andra kunder. 

Det nya stora plocklagret som byggts på sågverksområdet underlättar leveranserna och 2022 byggs en ny hyvellinje samt nya utsug. Den totala investeringen landar på cirka 120 miljoner kronor fördelat på tre år.