Malin tog över Eksjö Bokhandel

Malin Alfredsson och Carina Stålhammar 
Foto: Carina Engqvist

Sedan den 1 februari är företagsledaren, bokälskaren och Bruzaholmsbon Malin Alfredsson ny ägare till Eksjös äldsta affär.

På den förhållandevis lilla butiksytan vid Södra Storgatan ryms inte mindre än 8400 boktitlar.
– Här kan man verkligen gå in och botanisera, konstaterar Malin, som menar att bredden i kombination med den höga servicenivån och personalens erfarenhet och kompetens gör Eksjö Bokhandel till en av stadens pärlor. Det kan ingen nätbutik i världen konkurrera med, fastslår hon när vi träffare henne och butikschefen Carina Stålhammar i bokhandeln.
Ägarskapet är visserligen nytt, men de känner redan varandra väl. Malin är inte bara en trogen kund, hon har också suttit i styrelsen för Eksjö Bokhandel och haft ett nära samarbete med personalen genom sitt ideella engagemang för Bruzaholms bibliotek (som genom åren köpt alla sina böcker i bokhandeln!). De senaste åren har hon dessutom fungerat som Carina Stålhammars personliga mentor. 

– Internt har vi i personalen för länge sedan utsett Malin till den perfekta ägaren, avslöjar Carina. Hon är tydlig och engagerad. Med sina erfarenheter från näringslivet och sin utbildning inom ekonomi kompletterar hon den kompetens vi har i butiken. Dessutom har hon resurserna som krävs för en långsiktig satsning.

Malin själv hade aldrig tänkt tanken och när hon fick frågan om att ta över butiken med vikande siffror var svaret instinktivt nej. Men tanken lämnade henne ingen ro.
– Jag tycker väldigt mycket om Eksjö och jag tycker väldigt mycket om böcker. Visserligen behöver man inte köpa en hel bokhandel för det, men när man har möjlighet att göra något som man verkligen vill då ska man göra det, menar Malin, som dessutom tycker att en kulturstad som Eksjö behöver en bokhandel. 

Att vända butiken på rätt köl är inget man gör i en handvändning. Det kommer att krävas tid och tålamod – och många trogna kunder. Bokhandeln kommer inte heller i fortsättningen att tillhöra någon kedja, däremot har butiken helt nyligen inlett ett bredare samarbete tillsammans med en rad fristående boklådor som Hedengrens bokhandel i Stockholm, NK Bokhandel och Bokhandeln i Laholm. Eksjöbutiken är med andra ord i gott sällskap.   

– Vi är alla måna om friheten att själva bestämma över vårt utbud, men tanken är att vi tillsammans ska få en starkare röst gentemot förlagsvärlden, förklarar Carina. Genom att göra vissa inköp gemensamt kan vi få bättre rabatter och i vissa fall även snabbare leveranser.

I samband med invigningen den 5 februari startades Kundklubben, som erbjuder medlemmar rabatt på första köpet samt nyhetsbrev och utlottningar. Den 23 februari kl. 07.00, startade bokrean, men att morgonpigga kunder bjöds på frukost i butiken!

Är du nyfiken på vad som händer framöver? Följ Eksjö Bokhandel på facebook.