Näringslivsklimatet i fokus

Vår gemensamma välfärd skapas i företagen. Därför ligger ett gott näringslivsklimat i allas intresse. I Svenskt Näringslivs senaste ranking klättrade Eksjö 15 placeringar. Nu har företagare, politiker och tjänstemän diskuterat hur de, i respektive roll, kan bidra till ett ännu bättre näringslivsklimat.

Företagen i Eksjö och deras 4229 anställda bidrar tillsammans med 1,1 miljarder i skatt varje år. Om alla företag, som har minst en anställd, i Eksjö anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 399 förskoleplatser och 150 undersköterskor i hemtjänsten. Kort sagt, ju bättre förutsättningar för företagen, desto bättre för alla kommuninvånare.

Resultatet av årets enkätundersökning från Svenskt Näringsliv baseras på svar från 101 Eksjöföretag i olika branscher, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 57 procent. Eksjö hamnar sammantaget på plats 104 bland Sveriges 290 kommuner. Högst rankas kommunen när det gäller allmänhetens och skolans attityder till företagande, tele- och IT-nätet samt företagens egna initiativ. Det som kan bli bättre är bland annat service och information till företagen, tillämpning av lagar samt tjänstemännens och politikernas attityder till företagande. 

- Vi går sakta uppåt och ligger över riksgenomsnittet, men det finns fortfarande mycket att arbeta vidare med. Det här är frågor som vi jobbar med ständigt, oavsett hur vår placering i rankingen ser ut, säger Marie Brask, näringslivschef och vd på eksjö.nu.

Vid en förlängd lunch presenterade Anna Gillek från Svenskt Näringsliv årets lokala resultat. Därefter diskuterade företag, politiker och tjänstemän förbättringsförslag. Deltagarna uppmanades att, utifrån sin egen roll, fundera över hur de själva skulle kunna bidra till bättre attityder, mer förståelse och ökad dialog mellan företag och kommun.   

-          Vi har summerat en mängd fina förslag. Många ser möjligheter i sådant vi redan jobbar med, såsom personliga möten, nätverk och mötesplatser samt företagsbesök för politiker och tjänstemän. Det kom också upp förslag om kommunbesök för företagare, berättar Marie och tillägger att det generellt fortfarande finns en viss uppfattning om att ”någon annan” ska göra jobbet.  

40 personer deltog workshopen. I maj planeras en uppföljning för att hålla dialogen vid liv.  
- Bara att träffas och prata om de här frågorna i våra olika yrkesroller är ett framgångskoncept, konstaterar Marie.