Nationella styrelseuppdrag

Fler bilder

Fakta

Representanter i nationella styrelser:
Lotta Alexandersson, Emab
Malin Alfredsson, Centrum för Näringslivshistoria
Lars Alfredsson, Svenska Gjuteriföreningen
& Svenska Gjuteriföreningens Servicebolag
Ulrik Lindgren, Svenska Träskyddsföreningen
Johan Starck, Svenska Skidförbundet
Maria Stejdahl, Svensk Live

En rad företagare och föreningsmänniskor från Eksjö kommun finns representerade i nationella styrelser. Uppdraget och nätverkandet innebär unika möjlighet att hämta hem kunskap och samtidigt placera ort och verksamhet på kartan. Maria Stejdahl, Eksjö Stadsfest och Lotta Alexandersson, Frendo i Mariannelund och Hultsfred, är två av dem som har nationella uppdrag.

Maria Stejdahl är sedan några veckor tillbaka invald i styrelsen för Svensk Live, den svenska livemusikens intresseorganisation, med över 200 arrangörer i nätverket. Valet kom knappast som någon överraskning. Musikintresset förde Maria till Hultsfredsfestivalens funktionärsstab redan på 1990-talet. I Eksjö Stadsfest var hon i ett tidigt skede ansvarig för samtliga funktionärer. Numera är hon ordförande i både Fiesta Eksjö och den regionala organisationen Småland Live.
-
För mig personligen är uppdraget i Svensk Live en bekräftelse på allt det ideella arbete jag gjort inom festivalorganisationer i över 20 år, säger Maria och betonar att styrelseposten även gynnar Eksjö stadsfest.
- Jag får en större kunskap i branschen och ett större nätverk!

Även Eksjö som plats gynnas givetvis av att personer från företag och organisationer hämtar hem kunskap och nätverk, och samtidigt synliggör sin hemkommun i nationella sammanhang.
- I styrelsen för Svensk Live sitter många stora aktörer inom livemusikbranschen och där blir Eksjö mer synligt. Både som livemusik-scen för bokningsbolagen att boka in artister och ett erkännande för Eksjö Stadsfest att vi en etablerad aktör, säger Maria.  

Lotta för Frendo i Emab
Företagaren Lotta Alexandersson har lång erfarenhet av nationella samarbeten. Tillsammans med sin man Leif och dottern Martina driver hon Alex Bensin med Frendobutiker vid bensinstationerna i Hultsfred och Mariannelund.
- Som entreprenörer känns det viktigt att engagera och organisera sig genom att samverka med andra i branschen. Det gör jobbet kul och intressant och är också ett sätt att bidra och påverka, säger Lotta, som sedan åtta år tillbaka sitter i styrelsen för inköpsorganisationen Emab.

Namnet står för Eftermarknad AB och kom till i kölvattnet av de stora nedläggningarna av stationer inom Shell och Preem då många butiksägare valde en annan kedja. I dag ägs Emab av 340 fria handlare inom Frendo och Gulf i hela Sverige. Fyra av dem finns representerade i styrelsen.
- Nästan alla 340 butiker finns på mindre orter på landsbygden. Vi är alla i ungefär samma situation. Verksamheterna utvecklas i olika riktning beroende på lokala förutsättningar och varje handlare är fri att fatta egna beslut. Att ha Emab i ryggen är en trygghet och ger inblick i hur andra jobbar. Genom styrelsearbetet får jag extra bra nätverk som självklart gynnar vår verksamhet i slutändan, säger Lotta, som också får anledning berätta om både Mariannelund och Hultsfred i olika sammanhang.  Både Leif och Martina ingår i arbetsgrupper med olika teman inom Emab.

Förutom engagemanget i Emab är Lotta aktiv i bland annat Rotary i Hultsfred och ordförande i den lokala företagarföreningen i Mariannelund. På Internationella kvinnodagen 8 mars 2021 utsågs hon dessutom till Årets inspirerande kvinnliga företagare av näringslivsbolaget Eksjö.nu.