Succé för stadsfesten - igen

Fler bilder

Inför tioårsjubileet 2017 diskuterade Föreningen Fiesta alternativet att låta ett lyckat jubileum avsluta en epok med stadsfester i Eksjö. Man bestämde sig slutligen för att arrangera en elfte upplaga och att utveckla ett redan lyckad koncept ytterligare. Med facit i hand kan man konstatera att föreningen lyckades. Eksjö Stadsfest 2018 blev en succé.

- Vi fick ett kvitto på att Eksjö vill ha och behöver denna typ av evenemang, säger ledningen i ett pressmeddelande.

Biljettförsäljningen översteg redan under fredagskvällen föregående års totala försäljning och under lördagen fortsatte tillströmningen av besökare. Det totala besöksantalet uppskattas till cirka 23 000 personer.

Arrangemanget lovordas av artister, nöjda sponsorer och polis och räddningstjänst beskriver stadsfesten som en lugn festival.

– En ideell styrelse med en väl inarbetad funktionärsstab, bra samarbete med kommunen, lokala föreningar och näringsliv är en framgångsfaktor och en förutsättning för en lyckad fest, säger Föreningen Fiesta och passar på att ge en eloge till sponsorer, samarbetspartners, funktionerer och musikälskande besökare.

Redan nu planeras Eksjö Stadsfest 30-31 augusti 2019.