Nya Ciselören blir byggnadsminne

Skiss Cselören Gatuvy

Fler bilder

  1. Byggplatsen april 2019
  2. Skiss Ciselören innergård

I dagarna reser Byggkompaniet väggar och bjälklag på Ciselören som kommer att klassas som ett återuppbyggt byggnadsminne. Huset ska vara klart om ett år, men redan nu står 105 personer kö till de 15 lägenheterna. I markplanet planeras det för restaurang och pub.

När bilderna av lågorna i Notre-Dame spreds i nyhetskanalerna på måndagskvällen fördes åtskilliga tankar till vår egen storbrand i Gamla stan i Eksjö 2015. Processen har varit lång men här pågår nu återuppbyggnaden för fullt. I veckan restes väggar och bjälklag och man kan nu ana hur den nya fastigheten kommer att se ut. Många följer arbetet, både i Eksjö och i övriga delar av landet. Tidningar och radio rapporterar regelbundet om projektet och det förekommer också dialoger i olika facebookgrupper. 

-          Det finns helt klart ett stort intresse för det här huset, konstaterar Maria Lund, vd för det kommunala bolaget Stridh & Son, som äger fastigheten.

Eftersom huset kommer att klassas som ett återuppbyggt byggnadsminne har bolaget en nära dialog med länsstyrelsen under projektets gång.
- Länsstyrelsen har bland annat godkänt hela
projekteringen och har också med en antikvarisk sakkunnig i processen, berättar Maria Lund.

Målet har hela tiden varit att återuppföra en byggnad i trä, men för att klara ljud- och brandkrav har man valt ett bjälklag av en blandning av trä, stål och betong. Resten av byggnaden blir helt i trä, får stående panel och - precis som sin föregångare - en ljus fasad mot gatan och rödfärgad innergård med loftgång.  

Som Eksjöbostäders vd har Maria Lund, värdefulla erfarenheter från speciella byggprojekt i trästaden Eksjö.
– Den stora skillnaden här är att det är väldigt trångt och nära till andra fastigheter. Dessutom har vi ett näringsliv, handelsliv och en kommande turistsäsong och stora evenemang att ta hänsyn till. För oss är det speciellt att bygga med så många kringliggande parametrar.

Både bolaget och byggherren gör sitt yttersta för att störa verksamheter och grannar i så liten utsträckning som möjligt och går ut med information inför alla stora moment.