Nya lägenheter genom förtätning

Styrelsen har tagit beslut om att Eksjöbostäder ska skapa 18 nya lägenheter i Tuvehagen och Trädgårdsmästaren. Utökningen sker genom så kallad förtätning.

Med anledning av den stora bostadsbristen i Eksjö tog Eksjöbostäders styrelse redan i fjol beslut om att göra en genomlysning av fastighetsbeståndet. Planen var att hitta eventuella outnyttjade utrymmen på vindar, i källare och gårdshus, som skulle kunna byggas om till lägenheter. Lennart Hägglöf, projektledare bygg, fick uppdraget och pekade i huvudsak ut två områden lämpliga för förtätning.

I det centrala och alltid attraktiva bostadsområdet Trädgårdsmästaren är det huset närmast trygghetsboendet Snickaren som är aktuell för en ombyggnad. Planen är att skapa åtta små lägenheter med ett rum och kök samt fransk balkong.  
– Mitt i huset finns i dagsläget ett antal vindsförråd som utan några problem kan flyttas till källarplanet, där det finns gott om plats. Genom att montera likadana takkupor, som redan finns på ytterkanterna i huset, får vi både en enhetlig exteriör och det ljusinsläpp som krävs för att skapa trevliga vindslägenheter, säger Lennart Hägglöf.  
Han berättar att det aktuella huset inom en snar framtid ändå står på tur för ett takbyte. 
– Genom att lägga om taket och bygga takkupor i samma projekt kan vi självklart få en del samordningsvinster, konstaterar han.

I bostadsområdet Skogshyddan, i folkmun kallat Tuvehagen, får den längsta byggnaden Långholmen ytor över när Eksjöbostäders målare nu flyttar sina personalutrymmen till Ekbolund på Nannylund.
– Intill målarnas lager och fikarum har även den lokala hyresgästföreningen sin lokal. Genom att erbjuda hyresgästföreningen en annan lokal och bygga om halva källarplanet längs med hela huset skulle vi kunna skapa tio marklägenheter på 25 till 43 kvadratmeter. Här finns också utrymme för att skapa egen uteplats mot gården till varje lägenhet, berättar Lennart Hägglöf.

Styrelsen har tagit beslut om att ombyggnaderna i Tuvehagen och Trädgårdsmästaren ska genomföras och att bolaget ska söka långsiktigt investeringsstöd från Boverket. Från och med 1 januari 2017 finns det nämligen möjlighet att söka stöd för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stöd kan även sökas i de fall där det finns brist på en viss typ av bostäder.

Enligt Lennart Hägglöfs kalkyl skulle stödet för ombyggnaden i Tuvehagen kunna uppgå till 1,2 miljoner kronor. Bidraget för investeringen i Trädgårdsmästaren hamnar strax under miljonen.
– Vi uppfyller kriterierna och kommer att söka bidraget. Däremot finns det inga garantier för att vi får något stöd, betonar han.

I skrivande stund har ännu ingen tidsplan fastställts för förtätningsprojekten.