Nystart för Filmbyn Småland

Fakta


Vid årsstämman valdes Markus Kyllenbeck till ordförande och nya ledamöter i styrelsen blir Hans Stenblom, Ingela Nilsson Nachtweij, Nina von Krusenstjerna och Sebastian Hörlin. Ett nytt strategidokument har tagits fram och om en månad tillträder Katja Roselli som ny verksamhetschef.

Det har gått tio år sedan det första projektet startades, åtta år sedan det icke vinstdrivande bolaget Snickerboa bildades och snart tre år sedan besöksmålet Filmbyn Småland invigdes. Nu tar Filmbyn Småland ett nytt avstamp mot framtiden genom en delvis ny styrelse och nyanställda verksamhetschefen Katja Roselli.

Ny chef
Hon tillträder sin tjänst första maj men har redan hunnit sätta sig in i verksamheten. Hon spruklar av energi och glädje och har redan en hel del tankar och planer för hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas. Första maj går flyttlasset till Småland och hennes uppgift blir att utveckla såväl turistsäsongen som aktiviteter under resten av året, i samarbete med andra aktörer i regionen.
- Jag tackar för förtroendet att leda Filmbyn framåt och ser fram emot uppdrag med förväntan, respekt och ödmjukhet, sa Katja vid sin presentation vid årsstämman.
- Det var roligt att skriva böcker, men det här är det roligaste jobb jag någonsin haft.  

Summering 2019
Under 2019 besökte 11 000 personer Filmbyn Småland och verksamheten redovisade ett positivt resultat. Två stora och ett par mindre projekt avslutades under året och innebar bland annat att Upplevelseskogen, parkeringen och delar av den fasta utställningen och möjligheterna i huset har utvecklats. Skruven AB, som äger och förvaltar fastigheten, ägs numera till 100 procent av det kommunala bolaet AB Eksjö Industribyggnader, vilket bland annat innebär en lägre hyreskostnad för verksamheten.

Strategi 2020
Målet för 2020 är 14 000 besökare och om inga nya direktiv ändrar planerna räknar Filmbyn med att ha öppet under påskloven i både Kalmar och Jönköpings län, vecka 15 och 16 (dock ej under påskhelgen)

Filmbyns vision, att bli ett internationellt besöksmål och en naturlig mötesplats för svensk barnfilm står fast och vägen dit stakas ut med hjälp av ett nytt strategidokument som styrelsen tagit fram. Åtta punkter ska genomsyra utställning, café och pedagogisk verksamhet.

1 Historien om hur det gick till när Astrids filmer skapades
2 Astrid som filmskapare
3 Musiken i Astrids filmer
4 Att uppleva småländsk natur och leka som barnen i Astrids filmer
5 Produkter kopplade till barnfilm då, nu och i framtiden 
6 Hur är det att vara barn? –då, nu, här och där
7 Barn skapar film
8 Skapa film för barn

Styrelse Snickerboa AB och Filmbyn ideell förening:
Markus Kyllenbeck, ordförande
Marlene Ockander
Ulf Fransson (saknas på bilden)
Hans Stenblom
Sebeastian Hörlin
Ingela Nilsson Nachtweij
Nina von Krusenstierna (saknas på bilden)