Odlingsakademien - odling som livsstil

Fakta

Vill du gå på odlingskurs i Eksjö, Mariannelund eller Vimmerby under 2019? Skicka en intresseanmälan till kristina@ingebohagar.se så får du ett informationsbrev med vidare instruktioner. Antalet platser är begränsat och kommer att fördelas utifrån de sökandes motiveringar.

Under 2019 sjösätter Astrid Lindgrens Hembygd ett nytt hållbarhetsprojekt med fokus på odling. Först ut är tre parallella odlingskurser. Kurserna hålls i Eksjö, Mariannelund och Vimmerby med tre av områdets mest erfarna odlare som ledare: Eva Ekenberg och Ola Johansson och Hillevi Helmfrid. Kurserna följer odlingsåret och omfattar en kväll i månaden från februari till november.

Världen är i gungning. Extremväder med torka, översvämningar, bränder och uteblivna skördar har drabbat oss närmare än någonsin. Det är hög tid att göra verkstad, nu krävs konkreta insatser för att minska vår miljöbelastning och öka vår krisberedskap när det gäller livsmedelsförsörjningen. Resurserna, odlingsmarkerna och kunskaperna finns i vårt område. Det som behövs är kunskapsöverföring, inspiratörer och mötesplatser, resonerade Astrid Lindgrens Hembygd och skapade projektet Odlingsakademien - odling som livsstil. Projektet vänder sig till både etablerade odlare och till nybörjare.

I Odlingsakademien ingår, förutom odlingskurserna, även föreläsningar, studieresor, inspirationsträffar, gårdsbesök och nätverksbyggande. Under 2020 kommer de som fullföljt någon av kurserna (eller motsvarande) dessutom få möjlighet att söka stöd till en odlingstunnel för att kunna odla tillsammans med andra i sitt närområde.

Astrid Lindgrens Hembygd har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och lade i projektet Framtidsforum grunden för ett arbetssätt som är närmast unikt i leadersverige. En sidoeffekt av projektet är Hillevi Helmfrids populära odlingskurser, som hållits vid Vuxenskolan och Gamleby folkhögskola.
– Jag har upptäckt att odling är en ingång för att prata om större frågor – kretslopp, biologisk mångfald, konsumtion, transporter och meningen med livet. Många som lär sig odla ekologiskt och enligt permakulturens och skogsträdgårdens principer vittnar om att de under resans gång också ändrar sin livsstil, säger Hillevi. Hennes kurs kommer att drivas på 20 procent studiefart med hemuppgifter. De övriga blir traditionella kvällskurser.

Odlingsakademien blir också en mötesplats för människor vill leva mer hållbart.
– Många efterfrågar möjligheten att bidra till en bättre värld men vet inte var de ska börja. Odlingsakademien blir en aktör som kan arbeta konkret med att skapa attraktiva hållplatser där människor kan hoppa på framtidståget, säger Kristina Lindelöf i projektets styrgrupp.

Mer information:
www.astridlindgrenshembygd.se/odlingsakademien