Ola odlar ätbart

Fler bilder

Fakta

Namn:
Ola Johansson

Ålder:
56

Yrke:
Vegetarisk kock,
arrangör av hälsoresor

Olas bästa trädgårdstips: Täck den mark du vill odla med presenning under en säsong. Nästa vår är det bara att rulla bort plasten och börja odla i ogräsfri jord.

Täck bar jord med gräsklipp, löv, ogräs, spån och bark, så slipper du ogräs och behåller fukt. Ta bort det ogräs som kommer upp innan det fröar av sig och skapar tusentals nya ogräs.

Släpp tanken på att trädgårdens ska vara ”städad”. En välmående trädgård, där allt organiskt material tas tillvara är vacker på ett annat sätt.

Användbara växter från odlingslådor självsår sig ofta i gångarnas täckmaterial och är då lätta att flytta till en bättre växtplats t ex ringblommor m fl.

Ola Johansson har odlat hela sitt liv. Sedan några år är han tillbaka i barndomshemmet i Mariannelund och den 3000 kvadratmeter stora trädgården vid prästgårdsallén. I samband med klimatveckan har han öppen trädgård och kommer också lära kommunens femåringar mer om odling genom en satsning i Vildparken.

Han kombinerar permakultur, skogsträdgård och organisk biologisk odling. Det innebär att han i princip aldrig sätter spaden i jorden, utan fyller på med organiskt material, skapar ytkomposter, täckodlar och låter naturen själv göra det stora jobbet. Konceptet kräver minimalt med arbete. Däremot behövs stora mängder fyllnadsmaterial, i huvudsak i anläggningsskedet.

- Under flera år tog jag emot alla löv som Eksjö kommun samlade upp i hela Mariannelund. Det blev ett 40 centimeter högt täcke varje höst, vilket räckte för att kväva en förväxt syrenhäck och skapa bra jord, säger Ola och visar perennrabatten runt lusthuset, där syrenen tidigare bredde ut sig. I dag är området och stora delar av trädgården, en ätbar djungel av träd och buskar. - Växter som det inte är någon mening med fasas ut, förklarar Ola och berättar att trädgården levererar stora mängder frukt, bär och grönsaker – periodvis i ett överflöd som räcker även till vänner och bekanta.

Are Waerland
Grunden till Olas naturliga förhållningssätt till odling kan härledas till 1940-talet, då den finlandssvenske hälsoikonen Are Waerland gjorde en föreläsningsturné i Sverige. I publiken i Mariannelund satt Olas morbror. Föreläsningen kom att förändra morbroderns liv och han åt sedan dess en tallrik råkost varje dag. - Mormor som lagade maten kom in på samma spår. Hon hade inget vanligt jobb, men var alltid fullt sysselsatt i trädgården. Vi växte upp här och kunde alltid springa ut och hitta något ätbart. På samma sätt som jag lärde mig bilmärken, lärde jag mig växternas namn och vad de kunde användas till.

Rensa ogräs eller klippa gräs?
Familjens gräsmatta har successivt blivit mindre och är idag begränsad till en yta lagom stor för två vilstolar. - Det tar en ofantlig tid att klippa gräs. Jag rensar hellre ogräs, säger Ola, som genom åren samlat på sig både kunskap och egna praktiska erfarenheter. I unga år anlade han en stor örtagård hos sin pappa i Kolstorp utanför Bellö, senare skapade han en dignande koloniträdgård i Kalmar.

Klimatveckan 2018
Nu är han alltså tillbaka i barndomens Mariannelund, där han gärna delar med sig av sina kunskaper. Han tar ofta emot studiebesök och visar upp sin trädgård i olika sammanhang. I samband med klimatveckan håller han föreläsning med kommunens stadsträdgårdsmästare och under vinjetten Naturhjältarna ska han tillsammans med kommunens alla femåringar skapa en skogsträdgård i Vildparken. Grundprincipen är samma som i Olas egen trädgård, att ta tillvara organiskt material som blir över på andra ytor och skapa en lättskött oas där ätbara växter kan producera mat.

Ätbara omgivningar
- Det är som en dröm! Den satsning som Eksjö kommun gör nu är så positiv att jag nästan inte har ord för det. Egentligen är det en självklarhet och jag har alltid tänkt att det är slöseri att inte skapa ätbara omgivningar av offentliga grönområden. Vi kan på ett ganska enkelt sätt ställa om parkmiljöer som blir till nytta för alla. Även om inte allt tas tillvara är ingen skada skedd. Det blir nytt organiskt material och näring tillbaka till jorden, säger Ola, som är övertygad om att mark och odling kommer att bli viktigt i framtiden.

Kris, motivation & kunskap 
- Vi har ett land med fantastiska förutsättningar för matproduktion, ändå importerar vi besprutade, stressade, smaklösa och billiga grönsaker. I dag lönar det sig inte att odla och det gör att förhållandevis få har motivationen. Men vid en kris kommer intresset för odling att skjuta i höjden och då är det lätt att starta upp odlingslotter och få igång stadsnära odlingar om vi har rätt kunskap.

Den 15-16 september har Ola öppen trädgård kl. 10-18, Prästgårdsallén 4, Mariannelund

Program klimatveckan