Rekordmånga deltagare på Mariannelunds Folkhögskola

Mariannelunds Folkhögskola har i år har rekordmånga kursdeltagare, drygt 120 personer! Såväl bibellinjerna som de allmänna kurserna och internatet är i princip fulla.

- Visst ser vi en tydlig Coronaeffekt, där folkhögskola är ett alternativ till att resa ut i världen, men vi gynnas också av att skolans goda rykte sprider sig till nya målgrupper, säger nytillträdde rektorn Samuel Klintefelt.

Med sina 25 medarbetare är Mariannelunds Folkhögskola en viktig arbetsplats i kommunen. Skolan är också en av de verksamheter som ständigt bidrar till att sätta Mariannelund på kartan. De elever som tillbringat ett år eller två på skolan är numera oräkneliga. Och tidigare kursdeltagare är också den bästa kanalen för att nå ny kursdeltagare.
- Elevantalet började stiga ordentligt redan vid årsskiftet då intresset för vår allmänna linje sköt i höjden, säger läraren Emil Jonzon och berättar att utbildningen motsvarar svenskt gymnasium, med den skillnaden att den genomförs i block.

Framgångsfaktorer
Istället för att tenta av varje ämne för sig vävs samhällskunskap, historia och religion och svenska ihop under olika teman. Ett arbetssätt som genom åren visat sig höja motivationen och ge goda studieresultat, inte minst bland nysvenskar.
- Vi kräver mycket av våra deltagare, men vi erbjuder också ett starkt stöd och ett stort engagemang, säger Samuel och berättar att utbildningen har sett likadan ut under väldigt många år.
- Det som hänt den senaste tiden är att utbildningens goda rykte spridit sig bland familjer från Irak, Syrien och Afghanistan. I år har vi deltagare som pendlar till Mariannelund från Eksjö, Vimmerby och Hultsfred. De som har längre att åka bor på internatet.

Ny rektor
Samuel började sin tjänst bara några veckor innan terminstart och konstaterar att han kommit till en välskött arbetsplats med genomtänkta och väl inarbetade rutiner.
- Här behövs inga drastiska förändringar. Skolan har väldigt kompetenta och engagerade medarbetare. Vi ska fortsätta i samma anda, och bara skruva på detaljer, säger Samuel. Han har en bakgrund som pastor och hoppas kunna tillföra sina kunskaper inom teologi till bibelkurserna!

Målet är sjuksköterska
Usman Ali är 23 år och går sin tredje termin på allmän linje Han kom till Sverige från Pakistan för fem år sedan. När han kom hit kunde han ingen engelska vilket tvingade honom att lära sig svenska. Han flyttade in hos en familj i Emmaboda, som tillhörde pingstförsamlingen och hade hört talas om folkhögskolan i Mariannelund. Han tycker att ordet lärorik bäst beskriver hans tid i Mariannelund.  
- Jag har lärt mig massor, även om olika kulturer då vi kommer från olika länder i klassen. Språkligt har jag utvecklats jättemycket. Min familj märkte stor skillnad redan första gången jag kom hem efter en månad, säger han.  
Usman har alltid vetat att han vill jobba i vården och när han är klar på folkhögskolan siktar han på att utbilda sig till sjuksköterska.

Utvecklas och vila på trygg plats
Johanna Klebom, 20 år, från Vårgårda i Västergötland går andra terminen på Bibelkurserna och för henne är utbildningen på Mariannelunds Folkhögskola en möjlighet att utvecklas i sin tro och samtidigt vila på en trygg plats.
- Att få komma till ett ställe där det är tillåtet att bara vara, utan prestationer, är helt fantastiskt, säger Johanna och berättar att klassen såklart har läxor.
- Men vi gör dem inte för att lärare ska kunna bedöma oss utan för vår egen skull. Jag ser tiden här som en del av livet, som jag kommer att ha nytta av hela livet.
Einar Ceder, 20 år från Kalmar, är inne på sin tredje termin på Mariannelunds folkhögskolas bibelkurser och berättar att han lärt känna sig själv och utvecklats som person under sin tid på skolan.
- Både lärarna och undervisningen är fantastiska. Det är högt till tak i diskussionerna, lärarna är öppna och uppmanar oss att tänka efter vad vi själva tycker, säger Einar.

Gemenskapen
Alla tre är överens om att det bästa med skolan är gemenskapen!
Köket, som nu lagar mer mat än på länge, är en central del av skolan - och en stor del av gemenskapen. Här möts alla kursdeltagare, även om Coronapandemin nu gör att allmän linje och bibelkurserna aldrig äter samtidigt. Köket är, till skillnad från många andra folkhögskolor, öppet även på helgerna och här finns en oskriven lag om att ett bord fylls på innan man börjar på nästa.
- Oavsett vem man kommer hit med sätter man sig på nästa lediga stol. Ingen blir ensam och man lär känna nya personer efterhand. Relationerna är en viktig del av livet här, konstaterar Einar.