Sågverksoperatörer ska utbildas i Mariannelund

Fler bilder

Mariannelunds folkhögskola startar i höst en helt ny yrkesutbildning för sågverksoperatörer. Utbildningen genomförs i samarbete med Svenskt Trätekniskt Forum och är frukten av en samverkan mellan skolan, lokala sågverk, branschorganisationen och Eksjö.nu.

Den lokala sågverksindustrin har länge efterfrågat en grundutbildning för att underlätta rekryteringen av sågverksoperatörer och Eksjö.nu/näringslivsenheten har undersökt flera möjligheter att möta behovet. När Mariannelunds Folkhögskola för en tid sedan öppnade dörren för en utbildningsinsats riktad mot träindustrin föll pusselbitarna snabbt på plats.

Del av samhällsbilden
- Det ligger i vårt uppdrag att hjälpa människor växa kunskapsmässigt och att utveckla samhället. Vi vill vara en del av samhällsbilden och att främja regionens utveckling. Detta gör vi dels genom vår allmänna kurs, men nu gör skolan för första gången en riktad insats mot en specifik bransch som är stark i närområdet, säger rektor Samuel Klintefelt, som hoppas ta emot 15 nya elever redan till höstterminstarten i augusti. Till vårterminen planeras ett lika stort intag till den terminslånga kursen.

Folkhögskolan genomför, finansierar och ansvarar för utbildningen medan branschorganisationen Svensk Trätekniskt Forum bidrar med branschkunskapen. Regionens sågverk kommer att erbjuda handledning under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Ralf Rosberg, vd på Wallnäs AB, är en av de företagsledare som varit drivande i frågan och gläds åt att utbildningen nu blir verklighet.
- Det finns flera aktörer i regionen som driver utbildningar inom träproduktion, men de riktar sig ofta till mer avancerade tjänster högre upp i organisationen. Vi har saknat en utbildning på den här nivån. För vår del ser vi fördelar i att hitta fler urvalskandidater och att kunna anställa medarbetare som fått en helhetsbild och en grundförståelse för hela produktionslinan, säger Ralf Rosberg.

Rätt i tiden
- För oss kommer utbildningen rätt i tiden då vi har en positiv femårsplan med en väldig fart framåt. Vi gör just nu stora markarbeten och infrastruktursatsningar som öppnar upp för en utvecklad produktionskapacitet. Vi har en spännande tid framför oss och även om vi kanske inte behöver utöka antalet anställda behöver vi fylla på med rätt personer för att kunna fortsätta utvecklas. Vi har en normal personalomsättning på två till tre personer varje år.

Marie Brask, vd Eksjö.nu och näringslivschef i Eksjö kommun är glad att efter flera försök nu kunna tillgodose den lokala sågverksindustrins utbildningsbehov.
- Det känns fantastiskt bra att vi nu har hittat en utbildningsaktör som åtar sig uppdraget, säger näringslivschef Marie Brask, som tillsammans med projektledare för projektet Attraktiv Industri sammanförde Wallnäs, Vida, Eksjö Industri och Mariannelunds Folkhögskola.  

- Det har förts en bra dialog, trots att man på grund av pandemin inte kunnat träffas fysiskt under hela processen. Det här är ett exempel på samspel när det fungerar som bäst!

Grundegenskaper
Kursplan och information om utbildningen finns på Mariannelunds folkhögskolas hemsida. Utbildningen kommer att ha riksintag och därmed gynna sågverk i hela landet. För att söka utbildningen krävs inga förkunskaper eller erfarenheter från sågverksbranschen. Enligt Ralf Rosberg, Wallnäs AB, finns det dock några egenskaper som kännetecknar en riktigt bra sågverksoperatör.
- Bra grundegenskaper är ett teknikintresse, en vilja att förstå hur maskiner fungerar samt en känsla för trä som råvara, säger han avslutningsvis.