Söderhamn Eriksson sålt till amerikansk sågverkstillverkare

Fakta

Söderhamn Eriksson driver fem bolag i Sverige samt lokala försäljnings- och supportcentra i Storbritannien, Kanada, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Polen och Tyskland. Företaget är känt för sina högkvalitativa såglinjer och kantningssystem och inte minst för Cambio-barkmaskinen som utvecklades av Söderhamns Verkstäder under 1950-talet och sedan dess sålts i tusentals exemplar över hela världen. För mer info www.se-saws.com

USNR driver sju bolag i USA och Kanada, inkl tre stora fabriker, samt ett sälj- och servicebolag i Ryssland. USNR är världskänt framför allt för sina kompletta lösningar för sågverk och hyvlerier inkl såglinjer, kurvsågningsutrustning, kantningslinjer, trimmer-, sorter- och paketläggningssystem, virkestorkar samt optimerings- och styrsystem. USNR är även känt i hela världen för sina Coe-produkter som används vid tillverkning av plywood och andra paneler. För mer info www.usnr.com

En stark sågverkstillverkare i Nordamerika. En annan i Europa. Tillsammans blir de ännu starkare. Det är grundtanken i den nyligen genomförda affären, som innebär Söderhamn Eriksson nu ägs av amerikanska USNR.

Det var tidigt i höstas som USNR aviserade bolagets intresse av att köpa Söderhamn Eriksson. Cellwoodgruppens ägare Malin Alfredsson och Eva Hult hade inte planerat någon försäljning men ju mer systrarna tänkte på erbjudandet desto fler fördelar såg de. USNR är verksamma i samma bransch och bolagen är inte konkurrenter. Tvärtom.

– Vi har även tidigare haft möjlighet att samarbeta med USNR och gjort detta vid ett flertal tillfällen, men är nu i stånd att leverera fullt integrerade, heltäckande lösningar runtom i världen, säger Lars Lindvall, försäljningschef på Söderhamn Eriksson.

Genom att kombinera de båda företagens produktprogram samt service- och supportorganisationer kommer kunderna kunna välja de lösningar som på bästa sätt motsvarar deras behov. Dessutom växer marknaden – åt båda håll.
– Vi har produkter som utmärkt passar nordamerikanska sågverksindustrin, och vi ser stora möjligheter till att med USNR:s stöd kunna introducera dessa produkter i USA och Kanada, säger Henrik Lefvert, vd Söderhamn Eriksson.

USNR har inte tidigare inte varit verksamma i Europa. Genom köpet av Söderhamn Eriksson blir bolaget ägare till en av Europas ledande maskinleverantörer till sågverksindustrin med dotterbolag både inom och utanför Europas gränser.
– Vi ser att Söderhamn Erikssons omfattande sälj- och serviceorganisation i Europa kommer att hjälpa USNR att lansera och underhålla sina produkter i Europa på ett ännu bättre sätt, säger Chris Blomquist, försäljningschef och vice vd på USNR.

– Att hålla lokal support är alltid en utmaning, men nu förfogar den kombinerade organisationen över en omfattande serviceorganisation som sträcker sig över 15 tidszoner, tre kontinenter och minst 9 språk. Inget annat företag i vår bransch kommer ens i närheten av denna nivå av eftermarknadssupport, säger Blomqvist, som är imponerad av Söderhamn Erikssons produkter, medarbetare och produktionsanläggningar.