Syskonen Lindholm Årets företagare

Fler bilder

  1. Jonas Persson
  2. Linnea Henrysson
  3. Oaklake Barbershop
  4. Komtillmåtta
  5. Sushi Tree

Frida Sherdén och Oskar Lindholm är Årets företagare i Eksjö kommun. De hyllades tillsammans med en rad andra pristagare i samband med fredagens dialoglunch på Eksjö stadshotell. Här hittar du samtliga pristagarna samt motiveringar.

Årets företagare: Frida Sherdén och Oskar Lindholm, Lindholmsgruppen 
”Minst lika målmedvetet som tidigare generationer fortsätter Årets företagare att bygga familjeföretaget – numera även på höjden. De står stadigt på koncernens trygga grund, där stabilitet, långsiktighet och småländskt sunt förnuft är naturliga hörnstenar. Med mod, driv och envishet och tar de bolagen vidare mot framtiden, utan att någonsin tveka inför nästa steg i utvecklingen. De arbetar konkret och framgångsrikt med såväl hållbarhet som integration, och har samtidigt ett stort samhällsengagemang, inte minst inom utbildningsfrågor. Koncernens marknadsföring bidrar ständigt till att förstärka varumärket Eksjös koppling till vackra trähus.” 

Årets unga företagare: Linnea Henrysson, Björnstorps potatis
”Årets Unga Företagare i Eksjö kommun är uppvuxen med gummistövlarna i den småländska myllan och har redan lång erfarenhet inom gröna näringar. Med ledorden kvalitet, hållbarhet och närhet utvecklar hon sin egen verksamhet och arbetar målmedvetet för att hitta nya försäljningskanaler, både för sig och sina kollegor. Som initiativtagare till Eksjös växande Reko-ring och drivande ledamot i LRF-styrelsen bidrar hon till utveckling för hela branschen. Detta är förmodligen bara början. Linnea Henrysson har definitivt inte satt sin sista potatis! ”

Årets-ta-sigförsamhetspris: Jonas Persson, Eksjö stadshotell
”Att peka på en enskild insats är omöjligt. Årets ta-sig-församhetspristagare har ständigt en lång rad nya idéer för att nå sina mål och visioner. Orädd och med en smittande energi och entreprenörsanda genomför han den ena satsningen efter den andra. Att branschen som helhet befinner sig i en djup kris tycks han ignorera och utvecklar målmedvetet befintliga verksamheter samtidigt som han skapar nya. Hans gästfrihet är numera känd från norr till söder och genom generositet, samarbete och ett stort kontaktnät placerar han hela Eksjö på den svenska matkartan.”

Årets butik: Oak lake Barbershop
"Årets butik 2020 bidrar med en modern känsla i hjärtat av gamla stan.
Inredningen är lika trendig som sortimentet och butiken lockar kunder
från hela höglandet. Med genuint kundfokus och stort hantverkskunnande ser personalen till att ta hand om varje kund på bästa sätt. Butiken, som också är salong, drivs av en entreprenör som brinner för sin verksamhet och som alltid har kundens bästa i fokus. Årets butik 2020 är Oak Lake Barbeshop."

Årets landsbygdsföretag: Komtillmåtta lantbruk
"Satsar på rationell mjölkproduktion i tätortsnära skogsbygd. Flera familjer och generationer är engagerade vilket skapar förutsättningar för hållbar framtid."

Årets nytänkare: Sushi Tree AB
”Med naturens krafter som förebild satsar Årets Nytänkare i Eksjö kommun på familjeföretagande och snabb tillväxt.”

Årets turismpris delades ut tidigare, i samband med höstens besöksnäringsträff. Se separat artikel.