Tåget till Gotlandsfärjan

Fler bilder

Fakta

Bilderna är tagna i samband med den tågresa som Astrid Lindgrens Hembygd gjorde, Nässjö Oskarshamn tur och retur, tillsammans med järnvägsmuseet i Nässjö.

Om kommunerna i Astrid Lindgrens Hembygd får som de vill kommer den hållbara resenären, inom en inte alltför avlägsen framtid, att kunna ta tåget till Gotland. Med befintliga tåg och en mindre förskjutning av Gotlandsfärjans tidtabell är det möjligt, visar Astrid Lindgrens Hembygds transportprojekt.

I dagsläget startar Krösatåget vid järnvägsknuten Nässjö och stannar redan 18 minuter senare vid stationen i Eksjö. För att därefter vända och gå tillbaka. Eksjö kommun har ända sedan persontrafiken öster om stan ledes ned 2014 arbetat för att tågen ska köra ända till Mariannelund. Nu gör Eksjö gemensam sak i frågan tillsammans med Nässjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn genom genom leaderprojektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd. Det långsiktiga målet är timmes- eller halvtimmestrafik på hela sträckan Nässjö till Oskarshamn. I drömmen ingår även elektrifiering av Höglandsbanan.

Sommartid och större helger
Men enligt projektets beräkningar skulle alltså Kröstatåget, redan med befintlig vagnpark, kunna köra hela vägen för att och sommartid samt större helger möta morgonfärjan från Gotland vid Oskarshamns station kl. 11.30. Tåget kan därefter köra färjans resenärer till Nässjö för att ta nya Gotlandsresenärer till Oskarshamn lagom till kvällsfärjan avgår från fastlandet. Därmed hinner passagerare från färjan till Nässjö innan dagens sista tåg avgår i olika riktningar.  
Beräkningarna har gjorts med hjälp av Ingemar Lundin, som under 29 år var vd på länstrafiken i Jönköpings län. Han visar hur Gotlandsfärjan, endast med en halvtimmes justering några dagar i veckan, skulle kunna synkas med tågtrafik till Nässjö och vidare på Södra Stambanan söderut till Malmö/Köpenhamn och upp mot Jönköping. Med det här upplägget kan Krösatåget, som i dag står stilla delar av dagen, användas fullt ut – och ge stora effekter både lokalt, regionalt och nationellt. Den utökade körsträcka som krävs kan förhoppnignsvis, enligt Ingemar Lundins beräkningar, finansieras genom ökad biljettförsäljning.

I ett större sammanhang
Projektledare Torbjörn Midunger tror inte att enbart den lokala pendlingen kan utgöra tillräckligt underlag för en dubbeltur till Oskarshamn.
­- Men sätter man in persontrafiken i ett större perspektiv, med anknytningen till färjetrafiken och kopplingen till Södra Stambanan, mot Malmö och Köpenhamn, och mot Jönköping-Göteborg, får vi ett helt annat reseunderlag. Finessen med Höglandsbanan är att det finns utrymme både för utökad godstrafik och återinförd persontrafik, säger han och betonar att samtliga sex kommuner ser fördelar.
Tågtrafik på Höglandsbanan gynnar jobben, arbetspendlingen och attraktiviteten. Allt talar för att alternativ till inrikesflyg kommer att efterfrågas och att semestra i Sverige kommer att få ett uppsving. Med återupptagen persontrafik på Höglandsbanan kan man åka på två timmar mellan Jönköping och Oskarshamn. Självklart går det att göra dagsutflykter åt båda håll – och de finns mycket att se och uppleva utmed banan.