Tågresa för framtida transporter

Fler bilder

Fakta

Nässjö-Oskarshamns järnväg var en av de första järnvägarna i landet. Banan stod klar 1874. Den totala längden är 148 kilometer.

​Under lördagen körde Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd ett chartrat tåg från Nässjö till Oskarshamn. Tågresan var en manifestation för framtidens hållbara transporter och återupptagen persontrafik längs hela Bockabanan.

Resenärerna klev ombord i Nässjö till tonerna av en trubadur. På stationen i Eksjö väntade elever från Kulturskolan, Hultamatörerna och ett partytält uppdukat med Eksjös egen bulle. Hultamatörerna underhåll hela vägen till Hult där ingen mindre än Albert Engströms far tog emot på perrongen. Så där fortsatte resan. I Mariannelund bjöds det på både glass och karameller, på perrongen i Hultsfred serverades kaffe. I Berga mötte orten blåsorkester upp och i Oskarshamn blev det mer musik, bubbel och lunchmacka.

Nej, det var ingen vanlig tågresa. Men engagemanget utefter vägen tydliggjorde med bestämdhet den stolthet och identitet som finns kring järnvägen och stationsmiljöerna. Den gav också en bild av möjligheterna med persontrafiken, både ur ett pendlingsperspektiv och ur en turistisk synvinkel – från järnvägsknuten Nässjö till färjeterminalen i Oskarshamn och porten mot Östersjön.

Persontrafiken mellan Eksjö och Hultsfred lades ned 2014 men hela infrastrukturen finns kvar. Banan är fortfarande i hyggligt skick och används av godståg. De digitala stationsskyltarna står redo att fyllas med reseinformation.

På uppdrag av kommunerna längs banan arbetar Astrid Lindgrens Hembygd aktivt med transportfrågan i ett eget projekt. Projektledare Torbjörn Midunger och den före detta länstrafikchefen Ingemar Lunden för bland annat dialog med flera stora aktörer som flaggar för utökad godstrafik längs banan.

- Tung godstrafik och tåglängder på upp mot 700 meter kräver att banan rustas upp och elektrifieras. Dessa investeringar bidrar till att förbättra förutsättningarna för persontrafik, konstaterar Torbjörn.

- Bockabanan är en viktig del en öst-västlig länk och visionen är att tågresan mellan Göteborg och Oskarshamn ska gå på tre timmar. I dag hänvisas resenärer från Göteborg att ta tåget till Kalmar och vidare med buss till Oskarshamn. Den resan kan ta upp mot sex timmar, berättar Ingemar Lundin och betonar att det verkliga genombrottet kommer med höghastighetsbanan från Jönköping till Göteborg.

Astrid Lindgrens Hembygd har till länstrafiken i Kalmar och Jönköping framfört önskemål om att få medverka till persontrafik sommartid mellan Nässjö och Oskarshamn.  

- Det här är bara början på en process som ska leda till att järnvägen Nässjö-Oskarshamn åter blir en viktig länk för transporter och resor från västkust och högland till ostkust, säger Torbjörn Midunger.