TUFF Landsbygd kan få Ullbagge

Fakta

Motivering till nomineringen ”Med stort fokus på kvinnliga företagare på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner arbetar projektet TUFF landsbygd för en jämställd och hållbar tillväxt på landsbygden. Projektet vill visa på möjligheter till att leva på eget företagande och skapa förutsättningar för en ökad konkurrenskraft. I projektet ingår aktiviteter för att stärka aktörerna till att våga ta klivet till ett eget företagande.”

Projektet TUFF Landsbygd, som drivs av eksjö.nu har nominerats till Ullbaggepriset 2019.

TUFF står för Tillväxt och utveckling för företagare. Projektet startade våren 2018, med målet att stötta företagare och blivande företagare på landsbygder Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Under projekttiden har långt över 100 företagare deltagit i föreläsningar, kurser och workshops. Ett 30-tal av dem har dessutom fått individuell coachning under projekttiden.

I maj arrangerades en lyckad landsbygdsmässa i Mariannelund som synliggjorde vilka varor och tjänster landsbygdens företag har att erbjuda.  

Projektledare Carina Eldåker betonar att styrkan med TUFF-projektet varit att det funnits något för alla – oavsett var man befinner sig på sin utvecklingsresa som företagare. 

– Både etablerade, nystartade och potentiella företagare har fått nya kunskaper och insikter, säger Carina Eldåker. 

– Det har också knutits väldigt många kontakter och flera nya affärsrelationer och skapats.  Näringslivschef Marie Brask, tillika vd i eksjö.nu, som äger projektet, gläds åt nomineringen till Ullbaggepriset. 

– Både vi och näringslivet har varit väldigt nöjda med utfallet av TUFF-projektet. Nomineringen är ytterligare en bekräftelse och en tydlig signal på att vi är på rätt spår och arbetar med rätt saker – och att vi är i framkant på det vi gör, säger Marie.   

TUFF Landsbygd finansieras med medel från Astrid Lindgrens Hembygd, som också har nominerat projektet i kategorin Nya affärsmöjligheter på landsbygder.  I motiveringen framgår bland annat att projektet arbetar för en jämställd och hållbar tillväxt på landsbygden och att projektet vill visa på möjligheter att leva på eget företagande och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft.   

– Projektet pågår fortfarande med redan nu ser vi flera företag som startats och därmed har nya arbetstillfällen skapats, säger verksamhetsledare Johanna Stejdahl och betonar att projektet också bidragit till att näringslivsbolag i tre kommuner i två olika län börjat samverka.  

En samverkan som redan nu lett till ytterligare ett samverkansprojekt: Förtur – framgångsrik medflyttarservice där cirka 15 större företag i Eksjö, Vimmerby och Hultsfred ska samverka kring rekrytering av medflyttande partner.