Unga kollektivanställda till KTH

Fakta

Vad är Lean?
Metod för att skapa maximalt kundvärde med befintliga resurser.
Ett långsiktigt agerande för att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöserier och fokusera på rätt saker.
Fem S i Lean: Sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa vana

Det finns många olika vägar att vidareutbilda sig. En väg kan vara att jobba på ett av landets äldsta företag. Bruzaholms Bruk valde att skicka kollektivanställda till KTH:s utbildning i Lean. "Vi var de enda som kom från golvet", berättar Ellen Björnsvik, roterare och Christoffer Johansson, smältverksoperatört. Nu ska de hjälpa till att omsätta kunskaperna i företagets förbättringsarbete.

I fjol fick bolaget möjlighet att delta i Produktionslyftet - Teknikföretagens program för ökad förändringsförmåga, effektivitet och hållbarhet.

Målsättningen är att blir mer konkurrenskraftiga genom att jobba smartare. Arbetet leds av en konsult men genomsyras av att involvera medarbetare inom samtliga avdelningar och yrkesgrupper. På sikt ska alla medarbetare bli delaktiga i processen.
– När fler får en helhetsbild, med förståelse för hela kedjan, får vi förutsättningar att genomföra förändringar. Förhoppningen är att utveckling och förbättring ska vara en del av vårt dagliga arbete, säger Tobias.

Som en del i arbetet har två medarbetare fått möjlighet att gå en 7,5 högskolepoäng i Lean vid Kungliga tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Och det är här som den anrika gjuteriet i Småland skiljer sig från mängden.

– Alla andra företag hade skickat vd och produktionschefer till utbildningen. Vi var de enda som från golvet, berättar Christoffer, som jobbat i smältverket i 10 år, och numera är försteman och kvällsamordnare på sitt skift.

De kände båda att de kunde tillföra saker i gruppen
– Jag har fått ett annat tankesätt och ser nya saker i fabriken efter utbildningen, säger Christoffer, och uppskattar möjligheten att få inblick i andra avdelningar. Ofta tänker han förbättringsåtgärder för arbetsplatsen även när han är ledig.
– Jag har utvecklats jättemycket som person under den här utbildningen. Jag har alltid haft svårt för skolan och avskytt att prata inför grupp. Det här var både roligt och intressant och nu är jag sugen på att läsa mer, säger Christoffer.

Ellen Björnsvik tog studenten 2019 och började på Bruzaholms Bruk samma höst. Som roterare är hon insatt i arbetsuppgifterna på alla avdelningar. Hon berättar att hon funderat på att plugga och uppskattar att hon fick möjlighet att göra det via jobbet.
– Vi hade ett stort stöd i coachen från Produktionslyftet och det var spännande att träffa andra som jobbar med samma saker, det ser trots allt ganska lika ut oavsett bransch, säger Ellen.
– Den viktigaste lärdomen är nog att förändring tar tid. För att komma dit man vill måste det finnas en samsyn, vi behöver tänka lika kring vår vision och hur vi vill ha det och det är en process, fortsätter Ellen, som ser fram emot att hjälpa till att omsätta de nya lärdomarna på avdelningarna.
– Jag har fått en jättefin utbildning, nu vill jag ge tillbaka till företaget, säger hon.
Båda har med sig Lean även på fritiden. Metoden hjälpte Christoffer att gå ner i vikt och han har börjat strukturera upp saker hemma medan Ellen har applicerat tankesättet i stallet.

Båda blir nu viktiga vid arbetet med successivt förändringsarbete ute på avdelninganrna, först ut är lager och administration.