Unikt kyrkbygge med Eksjöprägel

Fler bilder

  1. Hela kyrkan, plan 1
  2. Hela kyrkan, plan 2

Eksjöarkitekten Pål Dunér har handplockats för att rita ett stycke svensk kyrkohistioria. I Åtvids Stora kyrka ska församlingshem och administration integreras och förvandlingen är både fascinerande och unik. Den nya interiören beräknas vara klar 2014.

1800-tals kyrkan i Åtvidaberg är 27 meter lång och 17 meter bred. Men den har knappast använts sedan slutet av 1900-talet. Underhållet är eftersatt och för att kunna motivera renovering och säkerställa bevarandet av de antikvariska värdena måste kyrkan åter tas i bruk.

- I det här fallet var det kyrkans räddning, och den enda långsiktiga lösningen, att avyttra församlingshemmet och flytta in verksamheten i kyrkan, säger Gunnar Nordanskog, stiftsantikvarie i Linköpings stift.
- Ombyggnader om kyrkor har gjorts på flera platser i Europa men i Sverige är den här en ombyggnad av den här omfattningen helt unik. Det finns en handfull arkitekteter som hade klarat uppgiften. Vi valde den bäst lämpade personen, säger Gunnar.

Under ett par års tid har Pål samlat kunskap och inspiration, skissat och processat kyrkbygget med arbetslag, kyrkoråd och teknisk expertis. Kalkylen har gjorts tillsammans med Eksjöföretaget JL-Byggtjänst.

Resultatet är imponerande. Den bortglömda kyrkobyggnaden ska, med hjälp av pelare, glaspartier och väl genomtänkta former och material, förvandlas till en levande arbets- och mötesplats. Detta utan att förlora sin själ. Grundtanken är att huvuddelen av golvytan blir öppen och flexibel medan kontorsplatser och samlingsrum byggs på ett andra våningsplan. Med väggar av glas påverkas inte ljusinsläppet och kyrkorummets karaktär förstärks. Alla förändringar görs så att byggnaden, om det skulle bli aktuellt, kan återskapas till ursprungsskick.

- Det här är ett fantastiskt ärofyllt uppdrag, säger Pål. Historiskt kan vi se hur dramatiska händelser i kyrkans utveckling har påverkat kyrkobyggnaderna. Nu går vi in i en ny epok, där kyrkor blir övertaliga, och det är oerhört spännande att få vara en del av förändringen.

Kyrkprojektet har pågått parallellt med paret Dunérs lägenhetsbygge på Banken 1 i Eksjö. Båda är tveklöst de största och viktigaste uppdragen i Pål Dunérs karriär. Båda har dessutom potential att generera snarlika uppdrag till Vattentornet Arkitektbyrå. Behovet av ytterligare en arkitekt kommer allt närmare.
– Dyker det upp en erfaren arkitekt och söker jobb i Eksjö skulle vi inte tveka att anställa, säger Helena och Pål Dunér.