Upplevelseskogen invigd

Fler bilder

Nu är den nya Upplevelseskogen vid Filmbyn Småland invigd. En lekplats för stora och små som uppmuntrar till såväl rörelse som filminspelning. Parken har fritt inträde och är öppen för alla dygnet runt.

Lekplatsen av trä närmast uteserveringen har varit på plats en tid. Nu kompletterades Upplevelseskogen, i området mellan Filmbyn och Vallersvik, med filmkulisser och en parkourbana. Allt är byggt i naturmaterial.

Xinga Li, arkitekt och erfaren parkourutövare ligger bakom designen av parkourbanan.
- Jag har vuxit upp med Astrid Lindgren och inspirerades mycket av Ronja Rövardotter i det här uppdraget, säger Xinga, som redan vid första besöket tyckte mycket om platsen och de höga tallarna.  

Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen att på ett smidigt och kontrollerat sätt forcera olika hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour föddes i urbana stadsmiljöer, vid Filmbyn var det dock självklart att alla hinder skulle byggas i trä. I de timrade formationerna, som omgetts med mjuk träflis, kan man ana både Helvetesgapet och de två borgarna. Från högtalarna strömmar välbekanta toner från filmmusiken.
Den huvudsakliga målgruppen är barn upp till åtta år, men här finns också möjligheter för den som söker större utmaningar och vill göra volter och hopp.  

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hägg invigningstalade och konstaterade att Astrid Lindgren var före sin tid då hon lät Pippi hoppa mellan bänkar, bord och vedlårar i köket, eller när Birk och Ronja utmanade sig själva i skogen. Avslutningsvis läste hon ett utdrag ur berättelsen om Bullerbybarnen: ”Det är så roligt, när papporna och mammorna är med och leker. Ja, det skulle kanske inte vara så roligt om man måste leka med dom varje dag. Men när det är midsommar tycker jag att dom kan vara med.”
Innan hon klippte bandet hoppades hon på mycket gemenskap för föräldrar och barn i den nya miljön.

Emilkraften är projektägare för Upplevelseskogen som finansierats med medel från länsstyrelsen. Arbetet har utförts av de lokala leverantörerna AB Gilbert Gustafssons, Stejdahls Produktion, Nya Axelssons el, Ekaskog i Aneby samt AV1 i Göteborg.