Vida satsar vidare i Hjältevad

Fler bilder

  1. Magnus Petersson, vd, Vida Bruza

Vida Bruza bygger ny virkestork på anläggningen i Hjältevad. Investeringen landar på 17 miljoner kronor och innebär att företaget skapar förutsättningar att fortsätta växa. Byggnadsarbetet startar om ett par veckor och torken ska vara redo att tas i drift efter semestern.

- Vi jobbar med ett av de bästa materialen som finns och ser en jättepositiv utveckling för framtiden. Hjältevad har ett bra läge, i ett område med god tillgång på råvara och bra kvalitet på skogen som växer här, säger Magnus Petersson, vd Vida Bruza.
Virkestorken är ett naturligt steg i en långsiktig satsning som påbörjades redan 2007/2008 med investeringar i såglinjen och förädlingen. Nu höjs kapaciteten i hela kedjan.
- Den nya torken är lite vassare, torkar mer volym på kortare tid och med mindre energiförbrukning. Med investeringen kan vi torka mer virke i Hjältevad och minska transporterna mellan Hjältevad och Bellö, förklarar Magnus.

Exportmarknad
Årskapaciteten på Vida Bruza uppgår nu till 280 000 kubikmeter sågade trävaror. 90 procent av varorna går på export, i huvudsak till bygghandeln i framför allt Danmark, Holland och USA.
-
Vi har givetvis gynnats av den enorma boom på byggnation som funnits world wide under 2020, konstaterar Magnus och betonar också värdet av att Sverige under hela pandemin kunnat hållas öppet. 
-
Till skillnad från många andra länder har vi producerad oförändrat, eller till och med bättre, och därmed klarat leveranser och den stora efterfrågan.

Bästa året i Vidas historia
Utvecklingen är likartad för övriga dotterbolag och Vidakoncernerens senaste bokslut visar att 2020 blev det bästa året i Vidas historia. Förutom effekterna av pandemin finns det många tecken som sammantaget bidrar till framgångarna. Ett av dem är ökade intresset för trä som byggmaterial och att allt fler kommuner antar träbyggnadsstrategier, där trä lyfts fram som ett hållbart och naturligt materialval. 

Engagerade medarbetare
-
Vi har en jättefördel av marknadsutvecklingen i stort, men det är insatserna som görs i det dagliga arbetet som gör att vi kan investera. De senaste åren har vi utvecklat anläggningen i Hjältevad och Bellö. Vi har 87 medarbetare med positiv laganda och härlig gemenskap, jätteduktiga killar och tjejer som hjälper till, är engagerade. Det finns en framåtanda i det vi håller på med, och vi satsar hela tiden framåt för att växa.