Visualization Park bäst i Sverige

Fakta

Visualization Park arbetar i huvudsak med företag inom visualisering och närliggande branscher som film, reklam och marknadsföring. I huset finns också ett traditionellt kontorshotell för andra branscher.

Campus I12 driver utbildningar inom Digital compositing, 3D och Digital Design


Visualization Park, som i nära samarbete med Campus I12 hjälper unga entreprenörer att etablera sig i visualiseringsbranschen, har utsetts till Sveriges bidrag i European Enterprise Promotion Awards 2012.

500 tävlingsbidrag lämnats in runt om i Europa, 50 går vidare för kvalificering. Visualization Park är i final inom kategorin Pris för investering i kunskaper. Kategorin belönar initiativ som förbättrar kompetensen inom entreprenörskap, yrkesområden, teknik och företagsledning.
– Utmärkelsen är ett erkännande och med uppmärksamheten vi får räknar vi med att locka fler studenter, företag och entreprenörer till Eksjö, säger projektledare Joakim Falkäng.

Visualization Park bildades 2009 och inryms i det före detta kanslihuset på Itolvområdet. Här erbjuds, förutom stöd och företagscoachning, ett antal kontorsrum samt öppna arbetsplatser där entreprenörer starta upp och arbeta i sina företag.
– Många av studenterna har en annan livsplan än att stanna i Eksjö efter utbildningen. Jobben finns utomlands eller på andra orter i Sverige. Men faktum är att en inte helt oansenlig skara kommer tillbaka till Eksjö, när de varit ute och jobbat och skaffat sig kontakter.

I dagsläget är 35 visualiseringsföretag knutna till verksamheten. På kort tid har man byggt upp en innovationsmiljö inom digital visualisering i Eksjö.
– Det är vi väldigt stolta över, säger Joakim, och betonar att framgången i huvudsak beror på fantastiska studenter på Campus I12, som väljer att starta företag.
– Dessutom är det många som har stöttat vår verksamhet; Eksjö kommun, Campus I12 och eksjö.nu. I en liten kommun är det lätt att åstadkomma saker om alla drar åt samma håll.
Astrid Lindgrens Hembygd har stöttat en mindre del av Visualization Park, det så kallade Demonstratorprojektet.

Målet är att ytterligare 25 nystartade företag och just nu arbetar projektledningen med att anpassa verksamheten till entreprenörernas rörlighet och flexibilitet. Ju mer nätverket och kontaktytorna växer, desto större blir möjligheterna för dem som vill jobba från Eksjö.
– Även om företagen inte sitter i Eksjö ska de kunna ta del av nätverket samt resurser, information och uppdrag som vi förmedlar. Vi är varandras ambassadörer. Just nu söker vi efter liknande miljöer internationellt.

 För mer information www.vispark.se